Handelsmissie Tuinbouw Brazilië

05.12.2008

In opdracht van de EVD organiseert de Kamer van Koophandel Den Haag in samenwerking met TRANSFER Consultancy, het Platform voor Toeleveranciers aan de Glastuinbouw (AVAG) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een handelsmissie om Nederlandse bedrijven uit de tuinbouwsector in contact te brengen met Braziliaanse counterparts.

Handelsmissie tuinbouw Brazilië

MKB ondernemers actief in de tuinbouwsector kunnen van zondag 7 t/m vrijdag 12 juni 2009 deelnemen aan de handelsmissie naar Brazilië. Met behulp van een individueel matchmaking programma selecteren we voor u op maat potentiële zakenpartners. Dit kunnen mogelijke afnemers zijn van uw producten en/of diensten, maar ook agenten, distributeurs of andere potentiële samenwerkingspartners. Daarnaast brengen we bezoeken aan Braziliaanse bedrijven uit de tuinbouwsector, waarbij de focus ligt op de toelevering aan de kassen en ondersteunen we u in het intensiveren van reeds bestaande contacten. Door deze combinatie legt u binnen een week interessante contacten én krijgt u en goed beeld van de Braziliaanse markt.

Brazilië; regering investeert in tuinbouw

De populariteit van kassenbouw in de groente- en sierteelt sector neemt toe vanwege de groei van het belang van de Braziliaanse tuinbouw voor de wereldhandel. Kennis voor de bouw van kwalitatief hoogstaande kassen ontbreekt. De regering is zich hiervan bewust en investeert daarom in projecten ter bevordering van de beschermde tuinbouw. De Nederlandse sector moet hier natuurlijk een rol in spelen. Daarom is dit het uitgelezen moment om met haar kennis de Braziliaanse markt te betreden.

Tot voor kort vormde de hoge invoerheffing (32%) een barrière voor Nederlandse bedrijven om hun specialistische kennis op de Braziliaanse markt aan te bieden. Nu dit percentage is teruggebracht tot 14% kan Nederland zich ook hier als ketenregisseur van tuinbouwketens ontwikkelen. 

Is deze markt interessant voor u?

Binnen Latijns-Amerika heeft Brazilië de omvangrijkste tuinbouwsector en is het wereldwijd één van de grootste producenten van tuinbouwproducten. Dit is dankzij haar goedkope arbeidskrachten, de hoeveelheid beschikbare landbouwgrond, een gunstig klimaat en de beschikbare watervoorraad. In 2006 kende de tuinbouw in Brazilië een groei van 12 % die in 2007 doorsteeg naar 19 %. 

Er is geen ander land in de wereld dat zo vooruitstrevend is in de tuinbouw technologie als Nederland. De Braziliaanse markt heeft ruime mogelijkheden voor Nederlandse partijen. Omdat het niet gemakkelijk is om als buitenlandse partij voet aan de grond te krijgen biedt deze tuinbouwmissie goede kansen om contacten te leggen en deuren te openen die normaliter gesloten zouden blijven. 

Deelname

De kosten voor deelname zijn € 500,- (excl. BTW). Voor dit bedrag wordt voor u het gehele missieprogramma georganiseerd, inclusief de matchmaking en lokale ondersteuning. Voor een indruk van het programma klikt u hier.

U kunt zich aanmelden t/m 1 maart 2009. Aanmelden kan uitsluitend via de volgende link. Er kunnen maximaal 12 bedrijven deelnemen. De ervaring leert dat deze missies doorgaans snel vol geraken, dus wacht u vooral niet te lang met inschrijven. Na inschrijving zal contact met u op worden genomen voor een individueel intakegesprek. Om tot een zo goed mogelijke matchmaking te kunnen komen worden de USP’s en wensen van het deelnemende bedrijf tijdens deze bijeenkomst besproken.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze handelsmissie kunt u contact opnemen met mw Paulien Dirkzwager, adviseur internationale zaken bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Tel. 070-328 72 21, paulien.dirkzwager@kvk.nl of bezoek de website: www.kvk.nl/brazilie. Tevens kunt u contact opnemen met mw Evelijn Hartvelt op ons hoofdkantoor te Rotterdam.