Frankrijk: lancering herstelplan van 26 miljard

08.12.2008 Auteur: TRANSFER gebaseerd op o.a. Ariejan Korteweg ('Franse impuls in wegen, woningen en spoornet', Volkskrant)

Douai, 4 december 2008

De Franse president Nicolas Sarkozy heeft in het Noord-Franse Douai een economisch herstelplan aangekondigd met een waarde van 26 miljard euro, waarbij de auto-industrie en infrastructurele bouwnijverheid centraal staan. Door overheidsprojecten die voor de komende jaren toch al op stapel stonden versneld uit te voeren, poogt de Franse regering de economische groei te stimuleren. Volgens Sarkozy moet Frankrijk de crisis gebruiken om zijn investeringsachterstand in te lopen.

Voor infrastructurele projecten wordt 10,5 miljard euro uitgetrokken. De ontwikkeling van sociale woningbouw, spoornet, waterwegen, wegverkeer, ziekenhuizen en gevangeniswezen zullen hierdoor een belangrijke impuls krijgen. Van de totale investeringssom gaat vier miljard euro naar de rijksoverheid, nog eens vier miljard naar overheidsinstellingen en twee miljard is bestemd voor de gemeenten. Een belangrijk deel van het geld is bestemd voor de aanleg van het kanaal tussen de Seine en de Schelde in Noord-Frankrijk. De Franse overheid steekt zich daarmee tijdelijk in de schulden, vanuit de gedachte dat die uitgaven later niet meer hoeven te worden gedaan.

Voor de herstructurering van de automobielsector zal de overheid, samen met industriepartners, een fonds van 300 miljoen euro in het leven roepen. De Franse staat zal hier 100 miljoen euro aan bijdragen. De auto-industrie wordt verder gestimuleerd met een extra bonus voor weinig vervuilende auto’s, een bonus bij de sloop van oude auto’s en extra geld voor de ontwikkeling van de elektrische auto. Bovendien wil de regering een kredietfinancieringslijn van 1 miljard euro aanleggen. Deze financiering moet het voor de consument makkelijker maken om geld te lenen voor de aanschaf van een personenwagen. “De overheid is bereid om alles te doen om de autosector te redden”, aldus Sarkozy. Als tegenprestatie dienen de Franse fabrikanten te beloven de productie niet verder naar het buitenland te verplaatsen.

Het plan betekent versnelde overheidsuitgaven, maar ook lastenverlichting voor het bedrijfsleven en beperkte steun voor de allerarmsten. Zo zullen 3,8 miljoen gezinnen een cheque krijgen van meer dan 200 euro. Hiermee is in totaal een bedrag van 760 miljoen euro gemoeid.
Voor steun aan het bedrijfsleven wordt circa 11 miljard euro beschikbaar gesteld. Daarbij gaat het om een versnelde terugbetaling door de staat van te veel betaalde belasting op onderzoek en investeringen.

Het herstelplan leidt tot een forse uitbreiding van het begrotingstekort. Sarkozy rekende voor dat de plannen het Franse tekort vergroten van 3,1 naar 4 procent. Aan de andere kant verwacht de regering dat de economische groei als gevolg van het plan met 0,6 procent vergroot zal worden, waarmee het land volgend jaar tussen de 0,8 en 1,1 procent zou moeten uitkomen.
Sarkozy lichtte toe dat Frankrijk zich op dit moment dieper in de schulden steekt om in 2012 alsnog op het in het stabiliteitspact van de Europese Unie vastgestelde begrotingstekort van maximaal 3 procent uit te komen. 

  Enkele maatregelen op een rijtje:

  • In de periode 2010-2014 worden vier nieuwe hogesnelheidsspoorlijnen vervroegd aangelegd;
  • De scheepvaartverbinding tussen de Seine en Antwerpen en Rotterdam wordt verbeterd. Totale kosten van het project: 4 miljard euro;
  • De overheid zal in nauwe samenwerking met verscheidene industriepartners een fonds van 300 miljoen euro oprichten ten behoeve van de herstructurering van de automobielsector;
  • Eenieder die een auto die ouder is dan 10 jaar naar de sloop brengt en een nieuwe aanschaft met een CO2-uitstoot van minder dan 160 gram, krijgt een bonus van 1.000 euro;
  • Extra geld wordt beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een elektrische auto;
  • Tot 2010 worden 78.000 extra sociale woningen gebouwd, waarvoor 1,8 miljard euro is uitgetrokken;
  • De 3,8 miljoen allerarmste huishoudens ontvangen in maart 2009 een eenmalige uitkering van circa 200 euro;
  • Kleine bedrijven die in 2009 een arbeidsplaats creëren, hoeven daarvoor dat jaar geen sociale premies af te dragen.

Wilt u meer weten over de actuele ontwikkelingen in Frankrijk, neem dan contact op met onze specialisten in Frankrijk.