Regio Venlo zoekt samenwerking: Logistieke kansen in Barcelona

Samenwerkingsverbanden aangaan met Europese partnerregio’s is es­sentieel voor een logistiek knooppunt als regio Venlo. Vorige maand vertrok daarom een logistieke delegatie op factfindingmissie naar de Catalaanse hoofdstad Barcelona.

De keuze voor het bezoek aan de re­gio Barcelona kwam voort uit het on­langs verschenen onderzoeksrapport “Venlo vooruit, identificatie van kans­rijke economische relaties regio Ven­lo”, opgesteld in opdracht van de Ka­mer van Koophandel Limburg en de gemeente. Hierbij werd gekeken naar kansrijke regio´s in Europa om mee sa­men te werken.


Groeicijfers
Ardy Assink, Manager Internationa­le Zaken bij de Limburgse Kamer over het rapport: “Het onderzoek omvat de groeicijfers en de logistieke stromen van verschillende regio’s, net als de po­litieke stabiliteit en economische groei in het land. Regio Barcelona kwam hier­bij als één van de vijf uit de bus.”

Hotspot
Na de burgeroorlog en het dictator­schap van Franco in Spanje, is het land nu democratisch, stabiel en sinds de deelname aan de Europese Unie, ook economisch sterk gegroeid. De suc­cesvolle Olympische Spelen van 1992 in Barcelona hebben de stad op de kaart gezet en tot een populaire toe­ristische hotspot omgetoverd. Ook de containerhaven in Barcelona presen­teert jaar na jaar groeicijfers, maar is qua grootte niet te vergelijken met gro­te broer Rotterdam.

Strategisch

Toch zou de Barceloneze haven van­wege diens strategische ligging aan de Middellandse zee in de toekomst wel eens voor concurrentie kunnen zor­gen. Spanje grenst aan Afrika, heeft al jaren een historische en geografische connectie met Zuid-Amerika en ont­vangt ook steeds meer goederensche­pen uit Azië, met als goede klant Chi­na. Dat betekent een tijdsvoorsprong op Nederland van zo’n twee dagen.

Op zoek
Tijdens de factfindingmissie waren deelnemers van de bedrijven Wetron, Ewals Cargo Care en Schreurs Ex-Tra (al logistiek actief in Spanje) daarom op zoek naar een effectieve samen­werking met Catalaanse logistici. Anderen hielden het bij een oriëntatie, waartoe ze ruim de kans kregen met het activiteitenprogramma georgani­seerd door onderzoeksbureau Trans­fer Consultancy. De groep bracht een bezoek aan de haven, de gemeente, de logistieke hub ZAL, groothandelsmarkt Mercabarna en SEAT. Ze namen kennis van de ambitieuze plannen van Barce­lona, die voor 2015 een grote uitbrei­ding in het havengebied, de scheeps­werf en de nabijgelegen logistieke hub ZAL wil realiseren. De wens is dat de haven hierdoor in de toekomst als lo­gistiek platform zal dienen voor de doorvoer naar havens in Tarragona, Zuid- Europa, Toulouse, Perpignan, Ly­on, Tanger en Gibraltar.
Ook de logistieke infrastructuur wordt uitgebreid. Zo komt er een nieuwe car­go railterminal, evenals een nieuw goe­derenspoor tussen Barcelona en Per­pignan, een project dat in 2012 klaar moet zijn. Momenteel sluit de breed­te van de Spaanse spoorlijn nog niet aan op de Franse, waardoor laadeen­heden bij de grens steeds moeten wor­den overgeladen van Franse op Spaan­se wagons. “Dit zorgt voor oponthoud en onnodige handelingkosten,” aldus ervaringsdeskundige Paul Maas van Wetron. Interessante thema’s waar in de deelnemersgroep veel over werd gesproken.

Positief

Iedereen was positief over de missie, die vanwege de vele bezoeken en inte­ressante informatie dan ook door ve­len als ‘geslaagd’ werd gezien. Of de mission ook completed is, is weer een ander verhaal. Want veel deelnemers zijn met Barcelona als logistieke part­ner nog lang niet klaar en zullen voor zaken zeker nog eens terugkeren.