Latijns-Amerika Winterborrel

05.01.2009 Auteur: Transfer LBC

Evenals voorgaande jaren organiseert het NLABC op 10 februari 2009 in samenwerking met Rabobank International een Latijns-Amerika Winterborrel te Utrecht. Jaarlijks maken meer dan 150 bedrijven gebruik van deze gelegenheid om kennis, ervaring en contacten uit te wisselen met collega-ondernemers die zakendoen met Latijns Amerika.
De ambassadeurs van Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Bolivia, Peru, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Cuba, Panama, Costa Rica, Mexico, Guatemala en beleidsmedewerkers van de ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn uitgenodigd.

Voor nadere informatie verzoeken wij u contact op te nemen met het NCH, dhr Jan van Wissen, tel.: 070-344 15 55, janvanwissen@nchnl.nl. U kunt zich eveneens rechtstreeks aanmelden via de website van het NCH.