Spanje NSCH seminar: Milieu, Water & Duurzame Energie

24.05.2009

16 juni 2009
14.00 – 17.30 uur
Auditorium, Den Haag
 

Geachte Relatie,

Spanje kent reeds 15 jaren van uitzonderlijke groei in diverse sectoren. Net als vele andere landen heeft ook Spanje nu te maken met een economische teruggang. Desondanks zijn er nog diverse lichtpunten te melden in diverse groeisectoren waar Nederlandse ondernemers sterk in zijn, zoals milieutechnologie en duurzame energie.

Wilt u weten hoe uw bedrijf hiervan kan profiteren en hoe u uw marktbetreding in Spanje het beste kunt aanpakken? Meldt u dan aan voor de Spanje Bijeenkomst op 16 juni!

De Spaanse milieutechnologiesector zorgt jaarlijks voor een omzet van ruim €10 miljard, waarvan alle projecten rondom water ruim 50% voor hun rekening nemen. De afvalsector vormt hierna het belangrijkste segment en wordt gevolgd door vervuilde grond en luchtvervuiling. In de nabije toekomst liggen kansen in nieuwe deelgebieden, zo als waterbesparing, overtollige mest (relevant voor diverse milieusectoren), gedecentraliseerde ontziltingsinstallaties met een laag energieverbruik en low-cost afvalzuiveringsinstallaties.

Ook binnen de renewable energiessector in Spanje was het jarenlang de windsector die de boventoon voerde. Ondertussen staat Spanje met bijna 17.000 MW (2008) op de derde plaats in de wereldranglijst van geïnstalleerd windenergievermogen, na de V.S. en Duitsland. De installatie van parken zal nog enkele jaren doorgaan; nieuwe kansen liggen in offshore windparken en het optimaliseren van bestaande windparken (onderhoud, connecties met netwerk, windvoorspelling, etc).

Het land van de zon biedt uiteraard ook kansen op het gebied van zonne-energie. De kansen liggen onder meer op het terrein van dakinstallaties, plug & play oplossingen en het verbeteren van monitoring en servicing van bestaande zonneparken. De co-generatiesector tenslotte krijgt ook een behoorlijke impuls aangezien alle oude installaties vervangen moeten gaan worden om nieuwe efficiëntienormen te halen.

Eind maart jl. gaf President José Luis Rodríguez Zapatero van Spanje aan dat de renewable energie sector dé groeisector voor de komende jaren is. Deze Spaanse new green deal maakt een groot onderdeel uit van het nieuwe stimuleringspakket van ruim € 8 miljard overheidsinvesteringen. Investeringen waar u als Nederlandse ondernemer ook van kunt profiteren!

Op dinsdag 16 juni a.s. organiseert het Nederlands-Spaans Centrum voor Handelsbevordering NSCH een bijeenkomst waarin de kansen in de groeisectoren Milieu en Duurzame Energie sector nader zullen worden belicht. Hieronder treft u een overzicht van het programma en de sprekers, die u middels hun praktijkervaringen kunnen informeren over uw mogelijkheden in Spanje.

Programma

14.00 – 14.30 Ontvangst van de deelnemers

14.30 – 14.40 Opening en welkomstwoord door de dagvoorzitter

14.40 – 15.00 Invest in Spain
                       Camila Sharp, Spaans Ministerie van Industrie, Toerisme en Handel

15.00 – 15.20 Het benutten van uw marktkansen in de Spaanse Milieu en Duurzame
energiesector
                       Gerald Baal, Transfer Consultancy en bestuurslid NSCH

15.20 – 15.40 Innovatieprogramma Watertechnologie
                       Bart Jeroen Bierens, SenterNovem
                       Roy Neijland, Netherlands Water Partnership

15.40 – 15.50 Pauze

15.50 – 16.05 Praktijkervaring in waterzuivering en –behandeling in Spanje
                       Peter Yspeert, Paques

16.05 – 16.20 Praktijkervaring met zonnepanelen en -oplossingen in Spanje
                       Christian Bergmans, Scheuten Solar

16.20 – 16.40 Q&A sessie

16.40 – 17.30 Netwerkborrel


Deelname aan deze bijeenkomst bedraagt slechts €45,- (excl. BTW) voor leden van het Nederlands-Spaans Centrum voor Handelsbevordering NSCH. Overige deelnemers betalen €75,- (excl. BTW).

Interesse?
Aanmelden kan middels dit formulier, welke u per fax kunt retourneren naar 070 385 35 31. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u circa één week voor aanvang van de bijeenkomst een bevestiging met het adres en de routebeschrijving.

Graag tot ziens op 16 juni!

Met vriendelijke groet,


Mieke Flierhuis
Projectmanager NCH