‘Dag van de Export’ over doorbreken grenzen richting Spanje

16.06.2009

Op dinsdag 9 juni reisde Jan Willem van Bokhoven van TRANSFER Consultancy op verzoek van de KvK Limburg af naar het Belgische Hasselt. Hem werd gevraagd een deel van de workshop Spanje voor zijn rekening te nemen gedurende de jaarlijkse Dag van de Export, zoals altijd georganiseerd door de KvK Limburg en VOKA. Deze dag is met ruim 100 deelnemers uitgegroeid tot een constante op de agenda van veel bedrijven. 

Enkele impressies van de bijzonder goed bezochte Dag van de Export

De Spaanse markt wordt door Nederlandse/Belgische exporteurs en importeurs dikwijls ervaren als kansrijk maar complex. De praktijk van het zakendoen verschilt dusdanig van de onze dat succes soms uitblijft. Tijd dus voor de KvK Limburg en VOKA om het thema nadrukkelijk op de agenda te plaatsen. De ingrediënten: een groep van praktijkspecialisten én een verzameling van ondernemers actief of met plannen richting Spanje. Het resultaat: een interactieve sessie waarin een grote variëteit aan knelpunten én oplossingen de revue passeerde.

In zijn presentatie besprak Jan Willem van Bokhoven de positie binnen de wereldeconomie, het eenzijdige beeld dat in Nederland/België bestaat omtrent de effecten van de mondiale crisis in Spanje en tot slot de kansen die het land onverminderd biedt in technologisch geavanceerde sectoren. Hiermee was het kader geschetst voor een discussie van de barrières die men dient te overwinnen. Onderstaand treft u een selectie aan van geopperde adviezen die zich in de praktijk hebben bewezen:
 

• Zorg dat u zich inleest in de politieke, economische en sociaal-culturele achtergrond van het land
• Een uitvoerige oriëntatie, analyse van de marktkansen, selectie van potentiële partners en lange termijn visie liggen aan de basis van succes
• De 'zakelijke vriendschap': het opbouwen van een persoonlijke relatie is voor Spanjaarden een minstens zo belangrijk ‘contract’ tussen beide ondernemingen
• Een regionale aanpak is veelal noodzakelijk om in de verscheidene economische centra voet aan de grond te krijgen
• Ken uw gesprekspartners: wat is hun precieze functie? Zijn zij bevoegd om knopen door te hakken?
• Ook humor is in belangrijke mate cultuurgebonden!
• U maakt indruk met een verzorgde presentatie, positieve instelling en uw persoonlijke touch
• De Spaanse zakenman/-vrouw acteert steeds vaker in een internationale context; volgt u de do’s en dont’s daarom zeker niet te geforceerd. Indien de Spaanse gesprekspartner tijdens een lunch over zaken wenst te spreken, dan kan hieraan natuurlijk gehoor gegeven worden
• Wat u niet kunt overzien, vraag dat aan een derde. Er zijn vele adviseurs die het klappen van de zweep kennen. 

Ondervindt u problemen bij de marktentree of uitbreiding in Spanje? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij denken graag met u mee over een mogelijke oplossing in de vorm van specifiek marktonderzoek in Spanje en/of partner search.