Nederlandse tuinbouw technologie populair in Brazilië

17.06.2009 Auteur: Transfer LBC

Brazilië: land van de Bloemen, de Bijen en de Bollen...

Het is waar; de Braziliaanse tuinbouw sector groeit en neemt wereldwijd een steeds prominentere positie in binnen de wereldhandel. Binnen Latijns-Amerika is Brazilië vandaag de dag het land met de meest omvangrijke tuinbouwsector en wereldwijd zelfs één van de grootste producenten van tuinbouwproducten. Vreemd genoeg ontbreekt het vooralsnog aan lokale kennis voor de bouw van kwalitatief hoogstaande kassen en ook kan Brazilië op technologisch gebied nog het één en ander leren van landen zoals Nederland.
 

Daar Nederland wereldwijd bekend staat voorloper te zijn binnen de tuinbouw sector speelden de KvK Den Haag, AVAG en TRANSFER Consultancy in op deze ontwikkelingen door middel van de organisatie van een handelsmissie voor Nederlandse bedrijven. Het deelnemersveld was zeer gevarieerd en liep uiteen van kassenbouwers, experts in klimaat- en registratiebeheersing in de glastuinbouw tot kwekers en bloembollentelers. Allen vlogen zij enkele duizenden kilometers om voor een aantal dagen neer te strijken in Fortaleza, de regio met een hoge concentratie tuinbouw, onder meer dankzij de stimulering van de overheid.

De eerste dag in deze regio werd besteed aan collectieve activiteiten. Zo bracht de Nederlandse delegatie in het binnenland van de deelstaat Ceará een gezamenlijk bezoek aan de oer-nederlandse rozenkwekerij Reijers en aan Cearosa, een middelgrote rozenkweker van Braziliaanse makelij. De deelnemers gingen tevens langs bij een instituut voor praktische agrarische opleidingen ten behoeve van jongeren in de regio, Tecflores.

 

De tweede dag van de missie stond in het teken van zowel collectieve als individuele ontmoetingen. In samenwerking met de FIEC en Agropolos werd in Fortaleza een seminar georganiseerd waarin de deelnemers een overall beeld werd gepresenteerd van de tuinbouw sector van de deelstaat Ceará. Uit de grote opkomst tijdens de aansluitende “speed date” sessie bleek wederom de interesse die binnen Brazilië bestaat voor de kennis en technologie van Nederlandse bodem. 

Halverwege de missie reisde het gezelschap door naar Holambra, het grootste productiecentrum van bloemen en planten in Latijns-Amerika, ook wel de “bloemenstad” van Brazilië genoemd. Hier werden individuele afspraken gecombineerd met een bezoek aan de Hortitec beurs, de grootste tuinbouwvakbeurs van Latijns-Amerika. De beurs werd zeer goed bezocht en gaf de deelnemers dan ook een uitstekende gelegenheid om alle belangrijke spelers uit hun sector persoonlijk te ontmoeten.

Tevens kregen de deelnemers de unieke kans op een kijkje achter de schermen bij de Veiling van Holambra, tijdens een persoonlijke rondleiding door de voorzitter. Naast het harde werken was er gelukkig ook tijd ingepland om tussen de bedrijvigheid door de bloemetjes buiten te zetten!

 

De combinatie tussen goede contacten en een goede Braziliaanse sfeer leverde de volgende reacties op van de deelnemers en organisatie:

 Dhr Nico Niepce, mededirecteur Alweco:
"Ondertussen ben ik reeds op twee missies mee geweest en ik kan dan ook met zekerheid zeggen dat de handelsmissie naar Brazilië tot in detail uitermate perfect georganiseerd was. Een druk schema, maar wel zeer gevarieerd waardoor met een breed scala aan verschillende contactpersonen kennis gemaakt kon worden in een korte tijd. Tevens kan ik uit eigen ervaring zeggen dat ook tussen de deelnemers onderling waardevolle contact zijn ontstaan."

 Dhr Frans Ebbers, eigenaar Ebbers Bloembollen:
Het was mijn eerste missie waaraan ik deelnam en ik was onder de indruk van de organisatie van de missie naar Brazilië. Een goed gevuld, gevarieerd schema waarmee ik een goede indruk heb gekregen van de Braziliaanse bloembollen- en bolbloemen sector. Tevens heb ik een aantal proeforders mogen boeken welke we in de toekomst hopen uit te breiden!”

Dhr Pieter van Berchum, directeur Gakon:
Zowel de gehele missie als de afspraken waren zeer goed geregeld. Vooral de flexibiliteit en improvisatie was sterk en ook wel nodig om alles zo optimaal en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Ik heb een aardige indruk kunnen krijgen van Brazilië en de status van de lokale tuinbouwsector. Zeker op het gebied van kassenbouw is Brazilië een groeimarkt, hoewel voor glazen kassen nog een lange weg te gaan is.”

Dhr Peter van Duijn, Managing Director Growth Managment Hoogendoorn:
"Dankzij een uitgebreid , gevarieerd en zorgvuldig geselecteerd bezoekprogramma is Transfer consultancy erin geslaagd een goed beeld te schetsen van de huidige markt voor tuinbouw kassen in Brazilië. Het is ons duidelijk geworden dat er nog veel ruimte is voor verbetering maar dat het enthousiasme voor de producten die vanuit Nederland aangeboden worden zeer groot is. Hoogendoorn legt nu de hand aan de intentieverklaring met een potentiële distributeur voor de Braziliaanse markt."

Mw Engelie Beenen, International Business Manager Horticulture PTC+:
Transfer Consultancy heeft mij tijdens de handelsmissie in contact gebracht met verschillende partijen die zeer geïnteresseerd zijn in de opstart of uitbreiding van kennisprogramma’s gericht op de verbetering van de tuinbouw sector. Deelname aan deze, uitstekend georganiseerde, handelsmissie heeft voor ons op een effectieve wijze de juiste deuren geopend.

Dhr Eric Moor, eigenaar Sion:
"Op basis van onze deelname aan de handelsmissie kunnen wij nu al zeggen dat er een sterk groeiende markt is voor de potorchidee. Er zijn tijdens de week zo veel contacten opgedaan dat een nieuw bezoek aan Brazilië zo snel mogelijk ingepland zal worden. Ook voor deze reis zullen wij ondersteuning vragen van Transfer consultancy."