Groot succes waterconferentie Nederland-Spanje (Valencia)

10.06.2009 Auteur: Transfer

Op 3, 4 en 5 juni 2009 is in Valencia een conferentie gehouden tussen Nederland en Spanje op het gebied van watertechnologie. Dit evenement met ruim 65 deelnemers is tot stand gekomen door de gezamenlijke inspanning van zowel Nederlandse als Spaanse partijen.

De conferentie & workshops die als doel hadden de samenwerkingsmogelijkheden tussen beide landen te verkennen. stond onder leiding van Antoni Serramia Bruxola, President van het Spanish Technology Network for Water and Irrigation, en Bart Jeroen Bierens, van SenterNovem. De 14 partijen uit de Nederlandse watersector en 51 organisaties uit Spanje reageerden allen erg enthousiast over de mogelijkheden om gezamenlijk technologie en projecten te ontwikkelen.

Met deze conferentie is een bijdrage geleverd aan een duurzame samenwerking tussen Nederland en Spanje, beide leiders in Europa op het gebied van watertechnologie. En het lijkt dan ook niet meer dan logisch dat samenwerking alleen maar kan leiden tot een krachtigere gezamelijke benadering van de vele uitdagingen op het gebied van water. Aanwezig waren dan ook tal van vertegenwoordigers van zowel ondernemingen als ontwikkelingsinstituten op het gebied van watertechnologie.

Op de agenda stonden drie thema’s op het gebied van nieuwe technologiën in ontzouting, industrieel (afval)water en duurzaam gebruik van water in de landbouw. Door middels van workshops op deze drie deelgebieden werden inleidingen gegeven door deskundigen uit beide landen, waarna gediscussierd werd door inleiders en deelnemers. Op deze wijze werd al veel informatie uitgewisseld over nieuwe vindingen en onder hande zijnde researchprojecten.

Later werden plenair de resultaten van de workshops besproken, waarnaar de deelnemers met bilaterale ontmoetingen dieper op potentiële mogelijkheden konden ingaan om te onderzoeken of verdere samenwerking mogelijk zou kunnen zijn. Een hoogtepunt was zeker dat op deze conferentie een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van watertechnologie tussen Nederland en Spanje is ondertekend.

'We hebben gekozen voor een stevige en vernieuwende aanpak' aldus Bart Jeroen Bierens. 'Via workshops is met concrete casussen het plan tot samenwerking opgesteld. Eén van de workshops leidde zelfs spontaan tot een samenwerkingsproject' aldus Bierens.

De uitkomsten van de workshops zijn het startpunt om de overeenkomst daadwerkelijk inhoud te geven. Transfer Consultancy was aanwezig om ondersteuning te verlenen bij het matchmaken op de dag zelf en tevens een goede start te maken met de voorbereiding van het tegenbezoek van Spaanse water(technologie)bedrijven begin november 2009 aan Nederland. Interesse om in contact te komen met Spaanse partners voor technologie- en marktontwikkeling? Neem svp contact op met ons kantoor in Barcelona, of telefonisch: +34.93.272 47 90 (Sven Kallen).