Handelsmissie Metaalsector Brazilië 18 t/m 23 oktober 2009

26.06.2009

Handelsmissie Metaalsector Brazilië 18 t/m 23 oktober 2009

De huidige economische situatie vraagt van ondernemers creativiteit en inventiviteit om nieuwe kansen te onderzoeken. Deelname aan deze handelsmissie kan daarin een goede ondersteuning bieden.

De Braziliaanse investeringsplannen voor de komende jaren zijn indrukwekkend ofschoon ook de Braziliaanse economie niet gespaard is gebleven door de crisis. Met name voor de metaalindustrie biedt Brazilië interessante kansen en mogelijkheden.

Doel van de handelsmissie
De missie is bedoeld om de mogelijkheden voor export en samenwerking van Nederlandse bedrijven uit de metaalsector te bevorderen. Daarbij wordt met name gedacht aan bedrijven die mogelijk al internationale ervaring hebben opgedaan binnen Europa en die zich aangetrokken voelen tot het zakendoen in één van de BRIC-landen.
Brazilië is één van ’s werelds grootste spelers in de metaalsector. De sector is bezig met een kwalitatieve inhaalslag, waardoor de vraag naar hoogwaardige machines het binnenlands aanbod in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin overtreft. Om die reden bestaat grote belangstelling voor samenwerking met Europese ondernemers. Toch hebben veel Nederlandse bedrijven o.a. vanwege de omvang van het land, de moeilijk te doorgronden markt en de taal- en cultuurbarrière de stap naar Brazilië nog niet genomen. De collectieve programmaonderdelen van de missie hebben, naast een algemene oriëntatie, ten doel deze barrières weg te nemen.

De nadruk zal tijdens de missie liggen op een persoonlijke kennismaking met Braziliaanse bedrijven. De deelnemers worden door middel van een individueel match-makingprogramma in staat gesteld om zeer gericht kennis te maken met mogelijke Braziliaanse zakenpartners in de deelstaten São Paulo, waar het leeuwendeel van de metaalsector gevestigd is, en Rio Grande do Sul.

Mercopar handelsbeurs
Deze grootste beurs op het gebied van industriële toelevering in Latijns-Amerika verwacht in 2009 450 exposanten. De beurs is een uitstekende gelegenheid om in kort tijdsbestek een goede indruk te krijgen van de status van de Braziliaanse metaalsector, zowel met MKB als grootbedrijf. Hier kunnen interessante contacten gelegd worden met zowel potentiële opdrachtgevers als samenwerkingspartners.

Is deze markt interessant voor u?
De Braziliaanse metaalsector is één van de belangrijkste ter wereld, met specifieke kansen op het gebied van infrastructuur, automobielindustrie, vliegtuigindustrie, bouw, machinebouw, foodprocessing, energie, kunststof en toelevering aan de agribusiness. Ondanks de kredietcrisis, die ook Brazilië raakt – hoewel significant minder dan Europa – blijven er kansen op deze markt. Ook het WK voetbal in 2014 mag in dit verband niet onvermeld blijven.

Deelnamekosten en aanmelden
De kosten voor deelname bedragen € 500,- plus de kosten voor uw reis en verblijf. Hiervoor zal een collectief arrangement worden aangeboden. Om voldoende tijd te reserveren voor de voorbereiding van de matchmaking, verzoeken wij u om u zo spoedig mogelijk in te schrijven via de website www.evd.nl/cpa/braziliemetaal.
Na ontvangst van uw aanmelding zullen wij contact met u opnemen voor het plannen van een intakegesprek. Om tot een zo goed en effectief mogelijk programma voor u te komen, zullen uw wensen en verwachtingen tijdens het intakegesprek uitvoerig met u worden besproken en vastgelegd.

Deelnemersvoorwaarden
Op de websites van de Metaalunie en de FME staan de deelnemersvoorwaarden vermeld. Met uw aanmelding verklaart u zich tevens akkoord met deze voorwaarden.

Voor meer informatie over deze handelsmissie kunt u contact opnemen met Evelijn Hartvelt van Transfer Consultancy, evelijn@transfer-lbc.com, tel. 010-478 0760, Paul Verlinden of Wil Broekhuis, team Internationaal Ondernemen van de Koninklijke Metaalunie, internationaal@metaalunie.nl, tel: 030 605 33 44 of met Pepijn Bosman van de Vereniging FME, peb@fme.nl, tel. 079 353 12 81.