In Memoriam Carsten van Overbeeke

06.07.2009 Auteur: Transfer

Vrijdag, 3 juli 2009 is onze collega Carsten van Overbeeke op een zeer tragische wijze om het leven gekomen in het land waar hij zijn hart aan had verpand.

Carsten nam na zijn middelbare school deel aan een uitwisselingsproject van de Rotary club, waardoor hij een jaar de kans kreeg het Latijns-Amerikaanse Brazilië te leren kennen. Hij raakte in de ban van het land, de cultuur en de mensen en na de afronding van zijn studie bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, besloot hij dan ook reeds na enkele jaren terug te keren.

In september 2001 kwam hij in contact met TRANSFER Latin Business Consultancy en richtte in samenwerking met Gerald Baal en Sven Kallen het kantoor te São Paulo op. In de daaropvolgende jaren groeide het kantoor al snel dankzij de grote kansen die de Latijns-Amerikaanse grootmacht bezit voor de Nederlandse ondernemer, maar met name door de tomeloze inzet van Carsten en zijn team.
 

In 2005 trouwde hij met zijn grote liefde Michelle en was het plaatje compleet; Carsten was één met het land waar hij tijdens zijn uitwisseling verliefd op was geworden.

Helaas kwam aan dit alles een abrupt einde toen Carsten op dinsdag 30 juni zich op het verkeerde moment op de verkeerde plaats bevond. Na een paar dagen gestreden te hebben voor zijn leven, hebben familie en vrienden toch afscheid van Carsten moeten nemen. Ons verdriet is groot.

Alle collega’s en voormalige medewerkers zijn zeer geschokt door dit grote verlies, voor wie dit als een enorme klap is aangekomen. Carsten was naast een uitstekend manager meer nog een heel hartelijk persoon, die nooit een ander wilde beledigen noch kwaad wilde doen. Hij zal herinnerd worden als een warm, open en integer mens. Een harde werker, professioneel, maar toch altijd de mogelijkheid vindend tijd te maken voor anderen. Hij stond altijd klaar voor vriend en collega. Hij was de meest Braziliaanse Nederlander die we kennen.

Onze gedachten gaan momenteel uit naar Michelle, de ouders van Carsten, zijn zussen, familie, vrienden en alle anderen bij wie het overlijden van Carsten een onbeschrijflijk gemis heeft veroorzaakt.
Hij zal voor altijd een bijzondere plaats in ons hart innemen!

Carsten, valeu tudo!