Handelsmissie Aquacultuur Spanje & Portugal nov 2009

13.07.2009 Auteur: Transfer i.s.m. NCH

Handelsmissie Aquacultuur Spanje & Portugal
23 - 27 november 2009

Geachte heer/mevrouw,

In opdracht van EVD, agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, organiseert het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH) in samenwerking met Transfer Consultancy en met de steun van Productschap Vis van 23 t/m 27 november 2009 een handelsmissie gericht op de Spaanse en Portugese aquacultuur.

De missie heeft als doel het leggen van nieuwe handelscontacten en het intensiveren van reeds bestaande contacten. Daarnaast biedt de missie de unieke mogelijkheid de technische en commerciële stand van zaken in de aquacultuur in Spanje en Portugal in de eerste persoon te ervaren middels informatiebijeenkomsten, individuele afspraken en (collectieve) bedrijfsbezoeken.

Waarom Spanje en Portugal?
Van oudsher speelt de aquacultuur een prominente rol binnen de totale vissector in Spanje en Portugal. Zo staat de regio Galicië bekend om de mosselkweek, tarbotkweek en kweekforel. Volgens de Spaanse branchevereniging voor kweekvisproducenten Apromar is de jaarlijkse productie van kweekvis in Spanje 10,6% gestegen in 2007 tot ruim 40.000 ton. Deze groei is naar verwachting en op basis van groeicijfers uit het eerste kwartaal in 2008 doorgezet met een groei van 4,9%. Ook in Noord-Portugal wordt de aquacultuursector elk jaar belangrijker en door de overheid voorzien van nieuwe impulsen om zichzelf te verbeteren.

Met het oog op de alsmaar dalende visvangsten in Europa is de viskweeksector sterk in opkomst. Echter, door een tekort aan innovatieve, nieuwe applicaties en kennis kan deze sector niet verder groeien en is er concrete vraag naar buitenlandse bedrijven die Spanje en Portugal in bepaalde hightech producten en diensten kunnen voorzien. Enkele bedrijven in het Noordwesten van het Iberisch schiereiland hebben al wel specifieke technologieën en kweekmethodes ontwikkeld, welke op hun beurt interessant kunnen zijn voor Nederlandse bedrijven actief in de sector. Het kennismaken met deze bedrijven en het uitwisselen van kennis vormt tevens een belangrijk onderdeel van de reis.

Bezoekprogramma op maat
De Spaanse en Portugese markten zullen tijdens de missie goed in beeld worden gebracht door presentaties van belangrijke researchinstituten, verenigingen en adviesorganen op het gebied van aquacultuur. Daarnaast worden diverse collectieve bezoeken aan o.a. toonaangevende aquacultuur ondernemingen in Galicië en Noord-Portugal georganiseerd. Aanvullend wordt, op basis van een vooraf gehouden intakegesprek, uw specifieke marktsegment onderzocht en krijgt u individuele matchmaking aangeboden.

Voor deze missie zijn slechts 12 plaatsen beschikbaar. Hier geldt vol = vol, dus voorkom teleurstelling en meldt u zo spoedig mogelijk aan. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en is mogelijk tot uiterlijk 15 september middels de volgende link: www.evd.nl/cpa/spanjeportugalaqua

Deelnamekosten aan deze missie bedragen € 500,- (exclusief BTW) per bedrijf. De bijkomende individuele kosten zoals reis- en verblijfkosten, individueel transport en tolken zijn voor eigen rekening. U krijgt een collectief reisprogramma aangeboden waarvan u vrijblijvend gebruik kunt maken. Gezien het maximaal aantal deelnemers, adviseren wij u om tijdig in te schrijven.

Voorlopig programma

Maandag 23 november:
• Ochtend: vertrek naar Porto
• Middag: vertrek met collectieve bus naar Vigo
• Collectief bezoek aan een van Spanje’s grootste kweekvisbedrijven
• Avond: Informele welkomstborrel en collectieve briefing
• Presentatie door Spaans researchinstituut op het gebied van aquacultuur.

Dinsdag 24 november:
• Ochtend: collectief bezoek aan duurzame, geïntegreerde viskwekerij met tarbot, dorade, etc
• Middag: individuele matchmaking op locatie (1 tot 2 afspraken, afhankelijk van de afstand)
• Netwerkborrel

Woensdag 25 november:
• Individuele matchmaking op locatie (2 tot 3 afspraken afhankelijk van de afstand)
• Einde middag: vertrek naar Porto
• Gezamenlijk diner

Donderdag 26 november:
• Ochtend: collectief bezoek aan grote Portugese schelpdierenkwekerij
• Middag: individuele matchmaking op locatie (1 tot 2 afspraken, afhankelijk van de afstand)
• Presentatie over status aquacultuur in Portugal door vertegenwoordiger van de Landbouwraad

Vrijdag 27 november:
• Vrije ochtend Porto
• Einde ochtend: Terugvlucht

Mocht u vragen hebben m.b.t. deelname of andere onderwerpen, neem dan gerust contact op met Mieke Flierhuis of Roxana de Raad
(Tel: 070 344 1504 / mflierhuis@nchnl.nl / rderaad@nchnl.nl).