Handelsmissie Tuin-/Kassenbouw Frankrijk - jan 2010

22.07.2009

In opdracht van de EVD, agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, organiseert het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH) in samenwerking met TRANSFER Consultancy en met de steun van AVAG en Kamer van Koophandel Den Haag van 12 t/m 15 januari 2010 een handelsmissie naar Frankrijk gericht op toeleveranciers van de tuin-/kassenbouw

De missie heeft als doel het leggen van nieuwe handelscontacten en het intensiveren van reeds bestaande relaties. Daarnaast biedt de missie de unieke mogelijkheid de technische en commerciële stand van zaken in de kassenbouw in Frankrijk in de eerste persoon te ervaren middels informatiebijeenkomsten, individuele afspraken en (collectieve) bedrijfsbezoeken.

Waarom Frankrijk?
Met circa 2.200 hectare aan kassen en 1.435 voedingstuinbouw producenten behoort Frankrijk al decennia tot de belangrijkste markten voor glastuinbouw technologie en kennis. Het merendeel van de Franse producenten is georganiseerd in EU-erkende telersverenigingen en coöperaties, die niet zelden uitgegroeid zijn tot grote, machtige maar moeilijk toegankelijke organisaties. Deze missie beoogt hierin verandering te brengen.

De glastuinbouw in Frankrijk is in belangrijke mate verouderd en toe aan vervanging. Ook het Franse Ministerie van Landbouw onderkent het probleem en geeft investeringssubsidies voor de modernisering van kassen (o.m. gericht op energiebesparing). Dat biedt kansen. M.a.w. een zeer opportuun moment en een zeer goede kans voor Nederlandse bedrijven van toeleverend materiaal voor de glastuinbouw (incl. knowhow en nieuwe energiebesparende technologieën) om zich te presenteren op deze markt.

De belangrijkste regio’s voor horticultuur/kassenbouw zijn West, Zuidwest en Zuidoostelijk Frankrijk. Gedurende de missie zal West Frankrijk (Pays-de-la-Loire) bezocht worden omdat hier de belangrijkste sectorale beurs voor Nederlandse technologie plaatsvindt (SIVAL; met maar liefst 600 exposanten en 21.600 bezoekers gedurende de vorige editie). Aquitaine (Zuidwest Frankrijk) behoort tot de absolute top 3 van Franse kassenbouw regio’s en is door de relatief geringe afstand tot Angers de tweede bezoekregio bij uitstek.

Bezoekprogramma op maat
De Franse kassenbouwmarkt zal tijdens de missie goed in beeld worden gebracht door presentaties van belangrijke researchinstituten, verenigingen en adviesorganen. Een seminar en op maat gesneden matchmaking gesprekken zullen worden georganiseerd. Eveneens wordt de mogelijkheid geboden om zelfstandig de SIVAL beurs te verkennen en additionele contacten te leggen met daar aanwezige potentiële handelspartners. Daarnaast worden diverse collectieve bezoeken aan o.a. een toonaangevend kassenbouwproject of vooraanstaande kassenbouwer georganiseerd.
Op basis van een vooraf gehouden intakegesprek wordt uw specifieke marktsegment onderzocht en krijgt u individuele matchmaking aangeboden. In totaal wordt gestreefd naar 6-8 individuele afspraken per deelnemer.

Deelname
Voor deze missie zijn slechts 15 plaatsen beschikbaar. Hier geldt vol = vol, dus voorkom teleurstelling en meldt u zo spoedig mogelijk aan. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en is mogelijk tot uiterlijk 25 september via deze link.  

Deelnamekosten aan deze missie bedragen € 500,- (exclusief BTW) per bedrijf. De bijkomende individuele kosten zoals reis- en verblijfkosten, individueel transport en tolken zijn voor eigen rekening.
U krijgt een collectief reisprogramma aangeboden waarvan u vrijblijvend gebruik kunt maken. Gezien het maximaal aantal deelnemers, adviseren wij u om tijdig in te schrijven. 

Voor nadere informatie over het programma klikt u hier. Ook kunt u altijd contact opnemen met Jan Willem van Bokhoven op ons hoofdkantoor te Rotterdam