Nederlandse bedrijven onder indruk omvang Braziliaanse metaalsector

06.11.2009 Auteur: Transfer LBC

In de week van 18 tm 23 oktober reisde een Nederlandse handelsdelegatie af naar São Paulo en Rio Grande do Sul om onder begeleiding van TRANSFER LBC en de Koninklijke Metaalunie hun kansen op de Braziliaanse markt te verkennen.

Tijdens een bezoek aan de FIESP, dé branchevereniging voor de industriële sector, werd tot veler verbazing duidelijk gemaakt dat de Braziliaanse markt zeer veel potentieel biedt. Op de eerste dag van de missie moesten de meeste deelnemers hun ideeën over Brazilië dan ook meteen bijstellen.

De individuele en collectieve afspraken die in de loop van de week volgden, bevestigden hetgeen de Nederlandse partijen bij de FIESP hebben vernomen: Brazilië is een opkomende markt waar veel kansen te benutten zijn!

In de tweede helft van de missieweek reisde de delegatie af naar het zuidelijk gelegen Porto Alegre waar aangesloten werd bij de roadshow van het Nederlandse postennet: de ambassade, het consulaat generaal van São Paulo en de NBSO. Samen werd de Mercopar beurs bezocht. Dit bezoek vormde een waardevolle aanvulling op de reeds opgedane contacten.

Na een week keerden alle Nederlandse ondernemers tevreden huiswaarts. Naast een goed beeld van de Braziliaanse markt,  is iedereen vertrokken met waardevolle contacten en enkelen zelfs al met een concrete order. Kortom, er kan gerust gesproken worden van wederom een zeer succesvolle handelsmissie.

Henk van Vlastuin, Movexx: Movexx heeft deelgenomen aan een door TRANSFER LBC en de Koninklijke Metaalunie georganiseerde handelsmissie naar Brazilië. Dit land was één van de landen waar wij dealers voor onze handtrekkers zochten. Op deze manier is door TRANSFER, de partij die verantwoordelijk was voor alle afspraken en de praktische organisatie, een reeks van afspraken gemaakt. Het ziet er naar uit dat wij binnen enkele weken 3 dealerbedrijven aanstellen."

Leon Mohnen, Darley: "De meerwaarde van TRANSFER LBC en de Metaalunie is het feit dat door deze handelsmissie in een heel kort tijdsbestek een inzicht te verkregen is in de mogelijkheden, status en taal- en cultuurbarrières, in deze moeilijk te doorgronden markt. Het programma bood tevens mogelijkheden om kennis te maken met mogelijke zakenpartners en potentiële opdrachtgevers. Daarnaast beschikken TRANSFER en de Metaalunie over zeer veel waardevolle kontakten die men hard nodig heeft om de juiste partners in Brazilië te vinden."

Chris van der Lande, Van Beek: "Teruggekeerd van deze voor mij zeer interessante missie naar Brazilië onder jullie leiding, wil ik jullie complimenteren met de uitstekende wijze waarop jullie een en ander hebben georganiseerd en begeleid.
De aanpak van de voorbereiding was grondig en efficiënt; tijdens de missie zelf wisten jullie het overzicht te houden, snel in te spelen op veranderingen waar jullie geen grip op hadden en gaven jullie voortdurend de indruk “ echt” aan de bal te zijn.
Jullie permanente blijk van persoonlijke betrokkenheid heeft sterk bijgedragen tot de zeer positieve sfeer die er tijdens deze missie heerste en m.i. door iedere deelnemer als zodanig gevoeld werd."

Duncan Metsemakers, Duyvis Wiener: "Het was een geweldige reis met zeer aangename reisgenoten. Dit was voor mij de eerste handelsmissie die ik met de Metaalunie en Transfer heb meegemaakt, zoals het opgezet was door beide organisaties is het zeker voor herhaling vatbaar.
Het was een intensieve reis van een aantal dagen maar in zo’n korte tijd heb ik veel verschillende bedrijven gezien en gerichte gesprekken gevoerd. Wij hebben zeker bedrijven ontmoet die voor ons iets kunnen betekenen. Veel mensen die ik gesproken heb tijdens de meetings hebben al weer gereageerd per mail.
We wisten dat in Brazilië mogelijkheden waren om te produceren maar die zijn nu bevestigd door deze handelsmissie.
Ik wil jullie nogmaals bedanken voor de perfect verlopen reis en tot op de reünie."