Iberische interesse in innovatieve aquacultuurtechnologie

17.12.2009 Auteur: Transfer Consultancy

Een 12-koppige Nederlandse handelsdelegatie reisde eind november 2009 af naar het Iberisch Schiereiland. Onder begeleiding van het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH) en TRANSFER LBC had de reis als voornaamste doel het in kaart brengen van de Portugese en Spaanse Aquacultuursector. Middels een compact programma waarbij achtereenvolgens Porto, Vigo en Madrid werden aangedaan kregen de deelnemers diverse interessante één-op-één gesprekken en collectieve bezoeken aangeboden bij de meest toonaangevende bedrijven en instellingen in Portugal en Spanje.

De missie begon op de zondagmiddag na aankomst met de traditionele Kick-off bijeenkomst waarbij aan de hand van een presentatie de sector en het programma werden toegelicht. De volgende ochtend werd deze kennis direct van een praktijkkant voorzien met een bezoek aan de Portugese bedrijfsgroep AQUAMAR - Aquacultura marítima S.A. waar op het hoofdkantoor een bedrijfspresentatie en individuele gesprekken plaats vonden. Gedurende de rest van de dag werd de voederfabriek, eigen hatchery (broedhuis) voor Tarbot en Tong als ook de kwekerij zelf bezocht. Alle deelnemers kregen op deze manier een goed beeld van de huidige stand van zaken in de Portugese sector.

De volgende dag werd in Vigo (Spanje) ingeleid door een bezoek aan multinational Pescanova de grootste viskweker op het Iberisch schiereiland. Tijdens de rondetafelgesprekken en het bezoek aan de viskweekinstallaties werd duidelijk dat de Spaanse markt zeer ontvankelijk is voor specifieke Nederlandse kennis en technologie. Deelnemer Adri Bout (Directeur-Eigenaar van Seafarm): "Gedurende de handelsmissie werden onze hoogstaande verwachtingen meer dan waar gemaakt. Het uitgebreide bezoekprogramma bood ons de gelegenheid een exclusief kijkje te nemen in de keuken van de doorgaans extreem gesloten Aquacultuur sector van Portugal en Spanje. De missie heeft als direct resultaat gehad dat de Spaanse en Portugese counterparts concrete interesse hebben in onze technologie en installaties."

In de middag werd de delegatie ontvangen op het toonaangevende maritieme onderzoeksinstituut IGaFA op Illa de Arousa (Galicië) waar een rondleiding op enkele bateas en de installaties de deelnemers letterlijk langs alle facetten van de Aquacultuur leidde. Gemeenschappelijke problemen en uitdagingen werden besproken waarbij een sterke impuls is gegeven aan een samenwerking met een onderzoeks- en opleidingscentra in Zeeland.

Met een collectief bezoek aan de toonaangevende kwekerij REMAGRO stond de derde dag van de missie in het teken van de algen-, schaal- en schelpdierenkweek. Hier kon met eigen ogen het gehele proces van de oesterkweek aanschouwd worden en was er meer dan voldoende gelegenheid om de verschillende procedures en systemen tussen beide landen te vergelijken. Het bleek een bijzondere ervaring voor de deelnemers die werd afgesloten met een bezoek aan één van de beroemde kweekvlotten of Bateas waarbij de Spaanse mossel aan een harde toch rechtvaardige keuring werd onderworpen door de deelnemers. In de middag reisde de delegatie af naar Madrid voor het laatste gedeelte van het programma.

Na aankomst in Madrid kregen de deelnemers de gelegenheid kennis te maken met verschillende vertegenwoordigers van de Spaanse Aquacultuursector op de door de Nederlandse Ambassade aangeboden netwerkborrel. Gedurende de matchmakingsdag georganiseerd rondom de gehouden Nationale Aquacultuur conferentie vonden op de laatste dag nog tientallen één-op-één gesprekken plaats die allen bij hebben gedragen aan een goede beeldvorming van de kansen en uitdagingen binnen de Iberische aquacultuursector.

Zowel vanuit de Nederlandse als de Spaans en Portugese kant is tijdens de missie aangedrongen op het organiseren van een tegenbezoek naar Nederland. We kunnen dan ook met trots de volgende woorden schrijven: WORDT VERVOLGD!

Hieronder nog enkele andere positieve reacties van deelnemers:

Dhr Jan van Rijsingen, Managing Director Fishion Aquaculture:
"De handelsmissie heeft ons middels een compact programma een compleet overzicht van de Portugese en Spaanse sector verschaft waardoor het duidelijk is geworden wat er precies speelt in de markt. Ik ben zeer te spreken over de uiterst professionele organisatie van de Transfer consultants in zowel het voortraject als gedurende de missie!"

Dhr Ronald de Vos, Technisch Directeur Koninklijke Prins & Dingemanse:
"Als Europees marktleider in de schaal- en schelpdierenbranche zijn we aangenaam verrast door de kwaliteit van de handelsmissie. Zeker niet onbelangrijk hebben ook de onderlinge relaties tijdens de missie een goede impuls gekregen via het netwerken. Zeker voor herhaling vatbaar!"

Dhr Carel Callenbach, Directeur-Eigenaar Ingrepro BV:
"Voor ons bedrijf was het erg belangrijk dat het bezoekprogramma ons niet alleen inzicht verschafte in de sterk ontwikkelde, maar ook in de wat minder goed ontwikkelde facetten van de Portugese en Spaanse Aquacultuur sector. Hierdoor hebben we naast enkele directe orders een helder beeld van de marktkansen voor ons bedrijf gekregen."

Interesse in marktkansen voor uw bedrijf in Spanje en Portugal? Neem svp contact met ons op.