Handelsmissie Foodservice sector Brazilië

05.03.2010 Auteur: Transfer Consultancy

 

Handelsmissie Foodservice sector Brazilië
(6 t/m 11 juni 2010)

In opdracht van de EVD organiseert Transfer Latin Business Consultancy in samenwerking met Phaff Export Marketing en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), een handelsmissie naar Brazilië om Nederlandse bedrijven uit de foodservice sector in contact te brengen met Braziliaanse counterparts.

Handelsmissie foodservice Brazilië
MKB ondernemers actief in de foodservice sector kunnen van zondag 6 t/m vrijdag 11 juni 2010 deelnemen aan de handelsmissie naar Brazilië. Met behulp van een individueel matchmaking programma selecteren we voor u op maat potentiële zakenpartners. Dit kunnen mogelijke afnemers zijn van uw producten en/of diensten, maar ook agenten, distributeurs of andere potentiële samenwerkingspartners. Daarnaast brengen we bezoeken aan Braziliaanse bedrijven uit de foodservice sector, waarbij de focus ligt op dienstverlening gericht op ready to (h)eat/drink oplossingen en toelevering aan deze sector.

Dankzij een uitgebalanceerde combinatie van collectieve en individuele bezoeken en een bezoek aan de belangrijkste food beurs van Latijns-Amerika, de FISPAL FOOD, legt u binnen een week interessante contacten én krijgt u en goed beeld van de Braziliaanse markt.

Braziliaanse foodservice sector
De totale Braziliaanse foodservice sector had in 2008 een omzet van circa € 90 miljard (een groei van 18,5%; vergelijk 2007: groei van 15%). Naar verwachting zet deze groei de komende jaren door. Voor 2010 wordt een omzet verwacht van € 120 miljard. 

De laatste jaren is er in de Braziliaanse foodservice sector veel geïnvesteerd in capaciteitsuitbreiding, modernisering en efficiency verbetering. In 2009 bedroegen de investeringen in de sector circa € 4 mld en voor de komende jaren worden eveneens investeringen verwacht van circa € 4 mld op jaarbasis. Een aanzienlijk deel van de aangeschafte machines en equipement komt uit het buitenland. Het prijsniveau van machines en equipement ligt hoger in het professionele segment dan in Nederland (o.a. catering keukens bij bedrijven). Nederlandse bedrijven verbazen zich hierover, maar zien hierdoor zeker kansen voor hun producten die zonder twijfel aan de Braziliaanse standaard voldoen.

Is deze markt interessant voor u?
Enkele andere West-Europese landen spelen reeds een belangrijke rol in de toelevering aan de Braziliaanse foodservice sector. Geografische afstand is nauwelijks een issue voor wat betreft de import. Het oog is dus zeker wel op Europa gericht, al is de potentie van Nederland nog te weinig bekend op de Braziliaanse markt. De voorgestelde handelsmissie beoogt de Nederlandse sector te promoten en te profileren als vooraanstaande speler in de foodservice sector als het gaat om:

  • levensmiddelen met een hogere toegevoegde waarde
  • de state-of-the-art status van Nederlandse systemen : tapsystemen, voorraadsystemen, ijking, etc.
  • de state-of-the-art logistieke oplossingen waar Nederland distributieland ook in de foodservice sector in uitblinkt: integratie distributie, restauratie en winkel
  • ergonomische excellentie van Nederlandse machines en equipement
  • schaalbaarheid van de Nederlandse technologie: inzetbaar voor grote en kleine gebruikers
  • hygiënische oplossingen als volautomatische reiniging

Al deze aspecten moeten meer bekendheid krijgen binnen de voor de foodservicesector belangrijke landen, waaronder Brazilië.

Voorlopig programma
Een indicatie van het programma is te vinden via deze link

Deelnamekosten
De kosten voor deelname zijn € 500,- (excl. BTW). Voor dit bedrag wordt voor u het genoemde programma georganiseerd, inclusief de matchmaking en lokale ondersteuning. De kosten voor reis en verblijf evenals eventuele overige kosten (bijvoorbeeld voor de huur van een auto of een tolk) zijn voor uw eigen rekening.

Digitaal aanmelden
U kunt zich aanmelden t/m 7 mei 2010. Aanmelden kan uitsluitend via de EVD website. Deelname staat open voor alle Nederlandse bedrijven in het midden- en kleinbedrijf, echter bedrijven uit genoemde kansrijke sectoren krijgen voorrang. Maximaal kunnen 12 bedrijven deelnemen. De ervaring leert dat deze missies doorgaans snel vol geraken, dus wacht u vooral niet te lang met inschrijven. Na inschrijving zal contact met u op worden genomen voor een individueel intakegesprek. Om tot een zo goed mogelijke matchmaking te kunnen komen worden de USP’s en wensen van het deelnemende bedrijf tijdens deze bijeenkomst besproken.

Nadere informatie
Voor meer informatie over deze handelsmissie kunt u contact opnemen met mw Evelijn Pereira Passaro, van Transfer. Tel. 010-478 0760.
Tevens kunt u contact opnemen met dhr Victor Phaff van Phaff Export Marketing. Tel. 0321 - 387 933, e-mail: vjp@phaff.com.