Succes Nederlands-Spaanse samenwerking watertechnologie

08.01.2010 Auteur: Transfer Consultancy

Begin december j.l. vond een succesvol netwerkevent plaats in Leeuwarden tussen 27 Spaanse en ruim 40 Nederlandse organisaties. Een dergelijke inkomende handelsmissie uit Spanje op het gebied van watertechnologie werd nooit eerder georganiseerd en resulteerde in interactieve workshops, ruim 200 individuele matchmakingsgesprekken en een serie collectieve bezoeken.

In opdracht van de EVD organiseerden Transfer Consultancy en het Netherlands Water Partnership (NWP) in samenwerking met de KvK Noord-Nederland en het Spanish Water Technology Platform van 2 tot 4 december j.l. een drie dagen durende inkomende Spaanse handelsmissie op het gebied van internationale samenwerking en innovatie op het gebied van watertechnologie.

De Spaanse groep bestond uit 15 bedrijven, 5 onderzoeksinstituten, 3 brancheverenigingen, 3 Universiteiten en een afvaardiging van het Ministerie van Wetenschap & Technologie. Het event werd geopend met een diner in het statige Stadhouderlijk Hof, aangeboden door de Provinciale Staten van Friesland en onder leiding van Commissaris van de Koningin dhr J.A. Jorritsma. Hierbij was een groep van Friese watertechnologie-bedrijven uitgenodigd. Het zwaartepunt van de activiteiten lag in Leeuwarden. Op donderdag werd in het congrescentrum Post Plaza een uitgebreid programma georganiseerd.

Onder leiding van dagvoorzitster Lies Janssen (NWP) werd allereerst een aantal inleidende presentaties gegeven door achtereenvolgens Miguel López (Spanish Water Technology Platform), María José Tomás (CDTI, Ministerio Ciencia & Tecnologia), Camilla Sharp (Invest in Spain) en Roy Neijland (NWP).

Hierna vonden 2 workshops plaats gericht op internationale samenwerking, subsidiemogelijkheden en pilot projecten met de volgende onderwerpen:

  • Water treatment (communal & industry), onder leiding van TNO 
  • Water issues related to agro industry, onder leiding van Afre

Na de workshops werd een netwerklunch aangeboden door SenterNovem. Door de Spaanse en Nederlandse deelnemers werd reeds druk informatie uitgewisseld en dit informele moment vormde een goede opstap voor de bilaterale sessies die in de middag werden georganiseerd.

Tijdens het matchmakingsevent werden 8 gespreksrondes gehouden van ieder 20 minuten. Zowel de Nederlandse als de Spaanse deelnemers hadden vooraf hun voorkeuren kenbaar gemaakt, op basis hiervan waren de gesprekken ingedeeld. In totaal werden ruim 200 matchmakingsgesprekken gevoerd waarbij vrijwel alle deelnemers enthousiast reageerden op de vele mogelijkheden voor samenwerking. Na deze intensieve middag werd de dorst gelest tijdens een borrel, aangeboden door de NOM.

De avond werd feestelijk afgesloten met een diner aangeboden door de Gemeente Leeuwarden en stond onder leiding van Burgemeester F. Crone. Voor het diner waren zowel de Nederlandse als Spaanse deelnemers uitgenodigd die in het spectaculaire Atrium van het Natuurmuseum genoten van een uitstekend diner.  

De vrijdag stond in het teken van collectieve, technische bezoeken aan achtereenvolgens het top waterinstituut Wetsus (R&D projecten) in Leeuwarden, Landustrie (communale, decentrale waterzuivering) in Sneek en Emtec (integrale industrële waterzuivering op een groot industrieterrein) in Emmen. Tijdens de terugreis werd reeds druk gesproken over diverse samenwerkingsverbanden tussen Spaanse en Nederlandse organisaties en bedrijven, gericht op internationale R&D en commerciële samenwerking.
Gezien de vele kansen in beide landen als ook externe markten én de goede klik tussen de Spaanse en Nederlandse deelnemers, verwachten we binnenkort de eerste concrete projecten kenbaar te kunnen maken. Na wederom een drukke dag werden de Spaanse deelnemers op Schiphol door de organisatoren uitgezwaaid. Namens alle deelnemers willen we nogmaals de EVD en de diverse overige sponsoren hartelijk bedanken voor het mogelijk maken van deze uitwisseling.   

Neem voor meer informatie over dit evenement en de kansen voor uw bedrijf in de Spaanse watersector contact op of telefonisch met ons hoofdkantoor 010-478 07 60 (dhr Jan Willem van Bokhoven).