Handelsmissie zonne- en windenergie Frankrijk

25.01.2010Matchmaking Zonne- en Windenergie in Frankrijk
12-15 april 2010

Cleantech Holland organiseert in opdracht van de EVD, agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, en in samenwerking met TRANSFER Consultancy van 12 – 15 april een matchmaking missie voor de zonne- en windenergie naar Frankrijk. De EVD financiert deze handelsmissie in het kader van het programma Collectieve Promotionele activiteiten.

Deze missie geeft u een uitstekende mogelijkheid om inzicht te krijgen in de kansen die Frankrijk momenteel biedt en in contact te komen met relevante Franse partijen waaronder overheid, staatsbedrijven en private sector. De missie omvat:

  • collectieve bezoeken aan voor de sector relevante projectinitiatoren/-ontwikkelaars;
  • per subsector een uitgebalanceerd programma;
  • matchmaking: 6 tot 9 individuele afspraken met speciaal voor u geselecteerde partijen.


In Frankrijk wordt op dit moment flink geïnvesteerd in de duurzame energie. Deze missie geeft u de kans en gelegenheid om hiervan mee te profiteren. Waarom juist nu?

  • In het verdrag van Kyoto heeft Frankrijk de verplichting op zich genomen om in 2020 haar energievoorziening voor 23% uit duurzame energie te laten bestaan. Hierbij ligt de nadruk op zonne- en windenergie;
  • Een nieuwe wetgeving Grenelle waarbij de ontwikkeling van zonne- en windenergie tot de absolute prioriteiten hoort. Toename zonne-energie moet stijgen van 0,02% naar 3% en de windenergie van 3,4GW (2008) naar 25 GW (2020);
  • Frankrijk ligt achter op de eigen meerjarenplanning, waardoor vooral de komende jaren aanzienlijke investeringen verwacht worden; 
  • Er zijn veel subsidies beschikbaar voor het bedrijven en huishoudens; 
  • Volgens sectorspecialisten is Frankrijk qua klimatologisch potentieel voor zowel zonne- als windenergie de nummer 2 van Europa. Meer informatie over de aanwezige marktkansen vindt u hier.


Deelname en kosten

De kosten van deelname bedragen € 500,-- per bedrijf, exclusief BTW en out of pocketkosten. U kunt zich tot 15 februari 2010 inschrijven via de website van de EVD (www.evd.nl/cpa/frankrijkzonenwind) Op deze handelsmissie zijn de algemene voorwaarden van FME-CWM voor deelname aan door de afdeling Internationaal Ondernemen georganiseerde activiteiten van toepassing.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Mw. Jacqueline van Oosten (079 - 53 11 22 of JJO@fme.nl) of Dhr. Jan Willem van Bokhoven op ons hoofdkantoor te Rotterdam.