Handelsmissie Biologische Voedingsmiddelen Frankrijk

05.02.2010

 

Handelsmissie Biologische Voedingsmiddelen Frankrijk
(17 t/m 20 oktober 2010)

In opdracht van NL EVD Internationaal organiseert TRANSFER Consultancy in samenwerking met de Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw een handelsmissie naar Frankrijk om Nederlandse producenten en leveranciers van biologische voedingsmiddelen tijdens de SIAL in contact te brengen met Franse afnemers en counterparts.

Matchmaking op SIAL 2010
MKB ondernemers actief in de biologische voedingsmiddelensector kunnen van zondag 17 t/m woensdag 20 oktober 2010 deelnemen aan de handelsmissie naar Frankrijk. Met behulp van een individueel en collectief matchmaking programma selecteren wij voor u op maat potentiële zakenpartners. Dit kunnen mogelijke afnemers zijn van uw producten en/of diensten, maar ook agenten, distributeurs of andere potentiële samenwerkingspartners. Daarnaast brengen we bezoeken aan belangrijke overkoepelende partijen en voorname retailers en speciaalzaken, opdat een goed beeld verkregen wordt van de marktsituatie en resulterende marktkansen in Frankrijk.
Dankzij een uitgebalanceerde combinatie van collectieve bezoeken en 6-8 individuele afspraken op de SIAL beurs (www.sial.fr), legt u binnen een kleine week interessante contacten én krijgt u een goed beeld van uw mogelijkheden op de Franse markt.

Franse biologische sector
“Het is onmogelijk om een biologisch product op de voorpagina van onze reclamefolder te plaatsen, want we kunnen vooralsnog niet aan de grote vraag tegemoetkomen die hieruit voortvloeit”
Aldus de Franse diepvriesproductketen Picard

In drie jaar tijd is de Franse omzet van biologische voedingsmiddelen toegenomen van 1 miljard euro naar 2,6 miljard euro in 2008. In de periode 1999-2005 steeg de omzet gemiddeld met 10% (tegen 3,6% gemiddelde groei in de totale voedingsmarkt). Vooral grote supermarkten en speciaalzaken maakten een enorme groei door: een verkoopstijging van meer dan 75% sinds 2005.
Maar Frankrijk kan, met een percentage van slechts 2,1 aan landbouwgrond bestemd voor biologische productie, niet voldoen aan de binnenlandse vraag en dus stijgen de prijzen en bestaat er een concrete en toenemende vraag naar buitenlandse bedrijven die Frankrijk kunnen voorzien in de bevoorrading van biologische voedingsmiddelen.
Franse consumenten verwachten hierbij dat biologische producten uit nabijgelegen landen gesourced worden en niet nodeloos over de gehele wereld getransporteerd worden. Lage transportafstanden vergroten de duurzaamheid en het duurzaamheidsimago van biologische producten. Zo heeft Biocoop, de grootste biologische winkelketen in Frankrijk, de import vanuit landen buiten Europa sterk teruggebracht. Dit biedt in de komende jaren diverse kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. 

Is deze markt interessant voor u?
In een recente studie van LEI Wageningen UR werd gekeken naar de positie van Nederland in de biologische internationale handel. Voor Frankrijk concluderen de onderzoekers dat er een duidelijke match bestaat tussen het Nederlandse aanbod en de Franse vraag. Er bestaan grote kansen voor Nederlandse toeleveranciers van biologische AGF en droge kruidenierswaren. Naast verse biologische AGF biedt ook de export van verpakte verse en verwerkte AGF goede perspectieven. Nederland beschikt eveneens over een goede reputatie op het gebied van onder meer biologische zuivel en granen. 

De focus van de missie zal liggen op de bevoorrading van de grote Franse supermarkten en biologische speciaalzaken, omdat deze verantwoordelijk zijn voor 82% van de biologische afzet en te kampen hebben met de meest urgente bevoorradingsproblematiek.  

Missieprogramma
Nadere informatie over het voorlopige programma treft u aan via deze link.

Deelnamekosten
De kosten voor deelname zijn € 500,- (excl. BTW). Voor dit bedrag wordt voor u het hierboven genoemde programma georganiseerd, inclusief de matchmaking en lokale ondersteuning. De kosten voor reis en verblijf evenals eventuele overige kosten (bijvoorbeeld voor de huur van een auto of een tolk) zijn voor uw eigen rekening.

Digitaal aanmelden
U kunt zich aanmelden t/m 25 augustus 2010. Aanmelden kan uitsluitend via de website: www.agentschapnl.nl/cpa/frankrijkvoeding. Deelname staat open voor alle Nederlandse bedrijven in het midden- en kleinbedrijf, echter bedrijven uit genoemde kansrijke sectoren krijgen voorrang. Maximaal kunnen 14 bedrijven deelnemen. De ervaring leert dat deze missies doorgaans snel vol geraken, dus wacht u vooral niet te lang met inschrijven. Na inschrijving zal contact met u op worden genomen voor een individueel intakegesprek. Om tot een zo goed mogelijke matchmaking te kunnen komen worden de USP’s en wensen van het deelnemende bedrijf tijdens deze bijeenkomst besproken.

Algemene informatie
Voor meer informatie over deze handelsmissie kunt u contact opnemen met dhr Jan Willem van Bokhoven op ons hoofdkantoor te Rotterdam.
Tevens kunt u contact opnemen met mw Monica de Heide van de Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw. Tel. 0183-646 695, e-mail: secretariaat@biologischconvenant.nl.