Exportondersteuning Mexico

Transfer Latin Business Consultancy ondersteunt u bij zowel lokale vertegenwoordiging als nieuwe betreding van de Mexicaanse markt door middel van haar ervaring op het gebied van exportpromotie.

Exporteren naar Mexico:

  • Mexico was het eerste Latijns-Amerikaanse land dat het Economisch Partnerschapsakkoord met de Europese Unie ondertekende (in 1997). Onderdeel van het akkoord is een vrijhandelsverdrag welke als catalysator heeft gediend in de biliterale handel tussen de Mexico en de EU.
  • De grootte en diversiteit van het land worden vaak door buitenlandse bedrijven gewaardeerd. Het kan daardoor echter moeilijk zijn om één distributeur of agent te vinden die deze enorme markt bestrijkt. 
  • Om goederen met een waarde hoger dan US$ 1.000 in te voeren in Mexico is een certificaat van oorspronkelijkheid en een importlicentie vereist. Het is voor Nederlandse bedrijven van belang te controleren of hun Mexicaanse handelspartner in het bezit is van een dergelijke licentie alvorens tot zaken over te gaan.
  • Leveringen aan kleine en middelgrote bedrijven vinden in Mexico doorgaans op open account plaats. Bij een levering op open account levert de leverancier en betaalt de afnemer binnen de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat hier zekerheidsstellingen en/of documenten aan te pas komen. Om onnodige risico´s te vermijden is het daarom essentieel onderzoek te doen naar de financiële positie van Mexicaanse handelspartners.
  • Bureaucratische procedures bij overheidsinstanties en bedrijven kosten relatief veel tijd in Mexico. De bureaucratie komt het meest naar voren bij grens- en belastingformaliteiten. Kennis en ervaring met regelgeving en procedures kunnen de afhandeling van formaliteiten aanzienlijk versnellen.

Exportpromotie in Mexico:

  • Ondersteunt u, met de expertise van Transfer Consultancy als marketingconsultant, bij het benutten van de kansen op de nieuwe markt.
  • Biedt de mogelijkheid om als intermediair op te treden.
  • Instrueert u, in het geval van exportmogelijkheden, hoe u het beste uw product kunt promoten in de lokale markt.
  • Analyseert de huidige lokale vertegenwoordiging en scherpt uw exportactiviteiten aan.
  • Helpt u bij het verbeteren en bekrachtigen van de relatie met uw lokale partners door middel van lokale vertegenwoordiging en exportmanagement.

Wilt u meer weten over exportondersteuning in Mexico, neem dan gerust contact met ons op.