Juridisch & Accountancyadvies Argentinië

Transfer Latin Business Consultancy verleent inzicht in boekhoudkundige en fiscale zaken aan bedrijven variërende in de oriëntatiefase tot aan bedrijven met uitgesproken interesse in Argentinië door middel van juridisch en accountancyadvies.

Argentijnse wet- & regelgeving:

  • Bureaucratische procedures bij overheidsinstanties en bedrijven kosten relatief veel tijd in Argentinië. De bureaucratie komt het meest naar voren bij grens- en belastingformaliteiten. Kennis en ervaring met regelgeving en procedures kunnen de afhandeling van formaliteiten aanzienlijk versnellen.
  • De Argentijnse wet- en regelgeving verschilt in veel gevallen van de juridische omgeving in Nederland. Het is daarom voor Nederlandse bedrijven van belang zich te laten adviseren over mogelijke rechtsgevolgen alvorens overeenkomsten te sluiten met Argentijnse partners.
  • Argentijnse wetgeving schrijft geen beperkingen of verbodsbepalingen op buitenlandse investeringen. Ze zijn niet onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring van de overheid. Lokale ondernemingen met buitenlands kapitaal opereren onder dezelfde rechten en onder dezelfde voorwaarden als lokale bedrijven met binnenlandse kapitaal
  • De meeste buitenlandse bedrijven organiseren lokale activiteiten door middel van een tussenpersoon of een naamloze vennootschap. Het gebruik van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid komt steeds vaker voor.
  • Naast federale belastingen worden er ook provinciale en gemeentelijke belastingen geheven. Gezien de ondoorzichtige structuur van de belastingwetgeving en de vele aanpassingen is lokaal belastingtechnisch advies essentieel. Een periodieke controle van de boeken via een geregistreerde accountant is verplicht voor rechtspersonen.
  • Met Nederland is een verdrag gesloten ter vermijding van dubbele belasting. Hierdoor geldt een verlaagd belastingtarief voor overmakingen naar Nederland die betrekking hebben op rente, dividend, royalty's en technische dienstverlening.

Juridisch & accountancyadvies in Argentinië:

  • Geeft u juridische ondersteuning bij het toetreden van de Argentijnse markt
  • Adviseert u over de lokale regelgeving betreffende de boekhouding en juridische aansprakelijkheidsvormen in Argentinië
  • Informeert u over de fiscale voordelen waarvoor u in aanmerking komt en helpt u bij het indienen van het benodigde, fiscale en juridische papierwerk
  • Ondersteunt u bij fiscale en boekhoudkundige verplichtingen en neemt al uw lasten uit handen

Wilt u meer weten over boekhoudkundige en fiscale zaken in Argentinië, neem dan gerust contact met ons op.