Exportondersteuning Argentinië

Transfer Latin Business Consultancy ondersteunt u bij lokale vertegenwoordiging en nieuwe marktbetreding in Argentinië door middel van haar ervaring op het gebied van exportpromotie en lokale kennis.

Exporteren naar Argentinië:

  • Voor exporteren naar Argentinië kunt u profiteren van handelsverdragen die Argentinië met andere Latijns-Amerikaanse landen is aangegaan. Een belangrijk verdrag is het EU-Mercosur-verdrag, waarbij veel producten in aanmerking komen voor tariefpreferenties.
  • Argentinië beschikt over veel natuurlijke hulpstoffen. Dit biedt vele kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, denk hierbij aan onder andere de tuinbouwsector, alternatieve (bio) energie, toelevering van kennis en technologie (machines), productiefaciliteiten.
  • De Nederlandse export naar Argentinië bestaat hoofdzakelijk uit industriële producten. De uitvoer van Argentinië naar Nederland bestaat vrijwel geheel uit landbouwproducten. Nederland is na Spanje de belangrijkste Argentijnse handelspartner in de EU.
  • Er zijn diverse subsidies, programma's en regelingen van toepassing op de regio, die u (financiële) ondersteuning kunnen bieden bij het exporteren naar Argentinië.

Exportpromotie in Argentinië:

  • Analyseert de huidige lokale vertegenwoordiging en scherpt uw exportactiviteiten aan.
  • Instrueert u, in het geval van exportmogelijkheden, hoe u het beste uw product kunt promoten in de lokale markt.
  • Analyseert de huidige lokale vertegenwoordiging en scherpt uw exportactiviteiten aan.
  • Helpt u bij het verbeteren en bekrachtigen van de relatie met uw lokale partners door middel van lokale vertegenwoordiging en exportmanagement.
  • Ondersteunt u, met de expertise van Transfer Consultancy als marketingconsultant, bij het benutten van de kansen op de nieuwe markt. Biedt de mogelijkheid om als intermediair op te treden.

Wilt u meer weten over de exportmogelijkheden in Argentinië, klik dan hier.