Aquacultuur missie Spanje & Portugal in de pers

18.02.2010 Auteur: Transfer Consultancy

Installaties van Stichting ZeeschelpDeze week verscheen in vakblad Vis in Bedrijf een reportage over de succesvolle handelsmissie aquacultuur van november j.l.

Via deze link kunt u diverse impresies van de deelnemers teruglezen.

Concrete marktkansen voor Nederlandse toeleveranciers van technologie zijn ondermeer in de volgende gebieden te vinden:

  • De Spaanse en Portugese Aquacultuursector hebben een grote behoefte aan investeringen en R&D. Een belangrijk issue is de kwaliteit van voeding en medicijnen. Men is met name bang voor het “Chili” syndroom in de sector. Dit wil zeggen; het verlies aan kwaliteit en imago door overbemesting, het overmatig toedienen van medicijnen, het houden van teveel vissen in een kooi, etc., dat de Chileense zalm een zeer slechte naam heeft bezorgd. Bedrijven hebben vooral behoefte aan kwalitatieve en hoogwaardige voeding.
  • Daarnaast wordt duurzaamheid een steeds belangrijker thema in de Aquacultuursector. De kweek van sommige soorten is in grote mate afhankelijk van de reguliere visserij voor voeding, waardoor de kwekerijen netto-consumenten van vis zijn en aan overbevissing bijdragen. Carnivore vissoorten zoals zalm, forel en tonijn consumeren grote hoeveelheden vismeel en -olie. De sector is continu op zoek naar duurzamere alternatieve grondstoffen voor voeding. Naast duurzaamheid, speelt het welzijn van het dier een steeds belangrijkere rol. Aanpassingen in de Europese wetgeving (88/2006) vereisen betere productiecontrole en meer aandacht voor het waarborgen van het welzijn van het dier.
  • Een ander structureel probleem zijn de ziektes die de vissen treffen. Ziektes en parasieten verspreiden zich snel in dichtbevolkte kooien en tanks. Er is daarom behoefte aan kennis omtrent het voorkomen van ziektes en het gebruik van lagere hoeveelheden antibiotica om de kwaliteit van de vis te garanderen. Daarnaast is er interesse in goede afvalfilters en desinfectatiesystemen die de verspreiding van ziektes en parasieten verminderen.
  • Business opportunities doen zich ook voor op het gebied van innovatieve watercirculatiesystemen. Wegens strenge wetgeving, gebrek aan ruimte en toenemende kosten voor water en energie is de vraag naar hightech recirculating aquaculture systems (RAS) hoog binnen de continentale kweeksector. Met deze moderne systemen kunnen hoge volumes vis op een duurzamere wijze dan voorheen gekweekt worden op een klein oppervlak en kunnen zaken als voedseltoevoer, watertemperatuur, PH, etc. telkens aangepast worden om een zo optimaal mogelijk resultaat te halen.
  • Het ontsnappen van vis uit kweekkooien is een ander vaak genoemd probleem. Het ontsnappen van vissen is een ernstig probleem aangezien ziektes op wilde vissen worden overgedragen en er zo een gevaar voor het algehele ecosysteem ontstaat. Spaanse en Portugese bedrijven kunnen daarom geïnteresseerd zijn in sluitende kooisystemen om ontsnappingen tegen te gaan. Ook kunnen bepaalde hybride vissoorten of Triploids een groot deel van de problemen voorkomen doordat deze geen nakomelingen kunnen geven.
  • Nieuwe, onderscheidende vissoorten: De meeste Spaanse en Portugese viskwekers richtten zich met name op de kweek van Tarbot, Tong, Dorade en Forel. Voor Spaanse en Portugese viskwekers is het interessant om meer diversiteit in hun productaanbod te krijgen. Een voorbeeld van een nieuwe onderscheidende vissoort kan worden gevonden in de in Nederland ontwikkelde duurzame en goedkope vis Claresse (Hybride).
  • Algen: De goedkope kweek in combinatie met de talloze toepassingen van het eindproduct (voer, voedsel, energie etc) maakt het integreren van algenkweekinstallaties zeer interessant voor Spaanse en Portugese viskwekers. Nederlandse bedrijven lopen wereldwijd voorop in de onwtikkeling en het ontwerp van dit soort systemen.
  • Oplossingen tegen het dichtslibben/dichtgroeien van pijpen, reservoirs en netten (Fouling).
     

Actief op één van bovenstaande gebieden? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de beste aanpak deze marktkansen om te zetten in exportomzet.