Sectorstudie Portugal

Transfer Latin Business Consultancy verleent inzicht in verschillende sectoren in Portugal aan bedrijven variërende in de oriëntatiefase tot aan bedrijven met een uitgesproken interesse in een bepaalde sector of regio middels specifieke sectorstudies.

Kansrijke sectoren in Portugal:

  • Door de grote ontwikkeling die Portugal de laatste jaren doormaakt is er veel vraag naar extra kennis, innovatie en investeringen vanuit het buitenland en zijn er vele sectoren met potentie voor Nederlandse bedrijven. Dit biedt een kansrijke basis om te gaan investeren / exporteren naar Portugal.
  • Kansrijke sectoren in Portugal zijn o.a. logistieke sector, utiliteitsbouw, afvalverwerking en duurzame energie.
  • Met name in de duurzame energiesector kan er gerekend worden op subsidie vanuit de overheid, aangezien deze sector een van de speerpunten is van de Portugese overheid. Daarnaast is er grote vraag naar investeringen in de duurzame energie sector, waarbij het met name gaat om grootschalige zon-energie projecten.

Sectorstudie in Portugal:

  • Geeft u diepgaand inzicht in de voor u relevante sector
  • Analyseert het toekomstperspectief voor de sector van uw keuze aan de hand van gedegen sectoronderzoek
  • Schetst de potentiële kansen in een gedetailleerd en diepgaand rapport

Wilt u meer weten over potentiële kansen over een bepaalde sector in Portugal, neem dan gerust contact met ons op.