Sectorstudie Chili

Transfer Latin Business Consultancy verleent inzicht in de diverse Chileense sectoren, aan bedrijven die zich nog in de oriënterende fase zitten tot aan bedrijven met een uitgesproken interesse in een bepaalde regio of sector, middels specifieke sectorstudies.

Kansrijke sectoren Chili:

  • Chili wordt door buitenlandse bedrijven gebruikt als springplank om de rest van Latijns-Amerika te betreden. Met een stabiele economische en politieke situatie biedt het land uitstekende mogelijkheden om de specifieke omstandigheden en ontwikkelingen in een bepaalde sector te leren kennen en deze kennis te gebruiken om zaken te doen in de rest van Latijns-Amerika.
  • Door de Nederlandse ambassade in Chili zijn de volgende kansrijke sectoren voor Nederlandse bedrijven geïndentificeerd: Agrarische industrie, tuinbouw, havenontwikkeling en (duurzame) energie.

Sectorstudie in Chili:

  • Schetst de potentiële kansen in een gedetailleerd en diepgaand rapport
  • Geeft u diepgaand inzicht in de voor u relevante sector
  • Analyseert het toekomstperspectief voor de sector van uw keuze aan de hand van gedegen sectoronderzoek

Wilt u meer weten over onze sectorstudies in Chili, neem dan gerust contact met ons op.