Mexico: Vraag naar buitenlandse technologie voor oliewinning

24.03.2010 Auteur: Transfer Consultancy gebaseerd op Yahoo Finance

Petroleos Mexicanos (Pemex), het Mexicaanse staatsoliebedrijf, heeft bekend gemaakt dat uit de olievelden die het bedrijf twee jaar geleden ontdekte meer dan 2 miljard vaten olie gewonnen kunnen worden. De nieuwe velden Ayatzil-Tekel en Tsimin-Xux in de Golf van Mexico bevatten elk meer dan een miljard vaten 3P oliereserves (proved, probable en possible).

Pemex heeft het monopolie in handen voor upstreamactiviteiten in de Mexicaanse exclusieve economische zone van de Golf van Mexico. Dit houdt in dat tot 200 zeemijl (370,4 km) uit de Mexicaanse kust Pemex het recht heeft op de exploitatie van de aanwezige grondstoffen. Hiermee speelt Pemex een sleutelrol in het ontwikkelen en exploiteren van nieuwe aardolie- en aardgasvelden in een groot deel van de Golf van Mexico.

Nieuwe productievelden, waaronder het veld Ayatzil-Tekel, liggen grotendeels in diepe wateren en bevatten zware ruwe olie met een lage marktwaarde. Voor het winnen van olie uit dieper gelegen velden is zeer geavanceerde technologie vereist. Door gebrek aan technologische kennis en materieel is Pemex daarvoor afhankelijk van buitenlandse en private Mexicaanse bedrijven. 

De kansen voor Nederlandse bedrijven zitten zodoende vooral in het kielzog van Pemex in het leveren van producten en/of diensten die aansluiten op de bovengenoemde vraag. Middels partnerselectie in Mexico biedt Transfer Consultancy ondersteuning bij het selecteren van de juiste handelspartners en het opbouwen van zakenrelaties en waarmee Nederlandse bedrijven de Mexicaanse markt structureel kan betreden en zodoende een netwerk op kan bouwen in de lokale markt.