Handelsmissie zonne-, biomassa en windenergie Spanje

03.05.2010 Auteur: Transfer

Matchmaking Zonne-, Biomassa en Windenergie in Spanje
3-7 oktober 2010

In samenwerking met Cleantech Holland organiseert Transfer Consultancy van zondag 3 oktober t/m donderdag 7 oktober 2010 een handelsmissie gericht op de Spaanse Cleantech sector. De EVD/Agentschap NL financiert deze handelsmissie in het kader van het programma Collectieve Promotionele activiteiten.

De missie heeft als doel het leggen van nieuwe handelscontacten en het intensiveren van eventuele reeds bestaande contacten. Daarnaast biedt de missie de unieke mogelijkheid de technische en commerciële stand van zaken in de Cleantech sector in Spanje in de eerste persoon te ervaren middels gerichte individuele afspraken en collectieve bezoeken aan toonaangevende bedrijven en instellingen. De missie omvat:

  • collectieve bezoeken aan voor de sector relevante projectinitiatoren/-ontwikkelaars;
  • per subsector een uitgebalanceerd programma;
  • matchmaking: 6 tot 9 individuele afspraken met speciaal voor u geselecteerde partijen.

Waarom Spanje?
Ondanks de momenteel tegenvallende economische groei biedt Spanje voor het Nederlandse MKB actief in de duurzame energiesector met een middellange termijn visie uitgelezen kansen. Naar verwachting zal de economie in zijn geheel weer gaan groeien begin 2010, ondertussen blijft de Spaanse overheid miljarden euro’s in publieke werken investeren.

Zowel de infrastructuur als duurzame energieprojecten profiteren hiervan. De huidige systemen van subsidies voor windenergie, zonnepanelen en biomassa projecten zullen verder aangescherpt worden, maar bieden door de sterk dalende kosten nog steeds gunstige vooruitzichten voor investeerders.


Deelname en kosten

De kosten voor deelname bedragen slechts €500 (exclusief reis- en verblijfskosten), dankzij de ondersteuning van de overheid. U krijgt een collectief reisprogramma aangeboden waarvan u gebruik kunt maken. Gezien het vastgestelde maximale deelnemersaantal van 12 bedrijven, adviseren wij u om tijdig in te schrijven.

Medewerking APPA:
Tijdens de missie wordt tijdens de kick-off de expertise ingeschakeld van HOLTROP S.L.P Transaction & Business Law, lidkantoor van APPA, de belangrijkste Spaanse branchevereniging op het gebied van renewables. Daarnaast werkt de in renewables gespecialiseerde consultant Ronald Voskens van Eco-creations mee om de deelnemers een goed inzicht te geven in alle ins & outs van het werken en investeren in deze dynamische sector. 

In opdracht van APPA werd recent door Deloitte reeds een empirische studie over de macro-economische effecten van de renewables sector in Spanje opgesteld, die een goed beeld geeft van de uitdagingen én kansen in de sector. U kunt de Engelse versie hier downloaden.

U kunt zich tot 25 juni 2010 inschrijven via de website van de EVD/Agentschap NL. Op deze handelsmissie zijn de algemene voorwaarden van FME-CWM voor deelname aan door de afdeling Internationaal Ondernemen georganiseerde activiteiten van toepassing.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr Ruben Dubelaar (Tel: 079 - 353 12 81) of dhr Jan Willem van Bokhoven op ons hoofdkantoor in Rotterdam (Tel: 010 - 478 07 60).