AANKONDIGING: Handelsmissie Cleantech Spanje

Geachte lezer,

Via deze weg brengen wij u graag op de hoogte van de aanstaande handelsmissie voor uw sector naar Spanje.

Handelsmissie Cleantech Spanje
In samenwerking met Cleantech Holland en in opdracht van de EVD/Agentschap NL organiseren Transfer Consultancy en vereniging FME-CWM van zondag 3 oktober t/m donderdag 7 oktober 2010 een handelsmissie gericht op de Spaanse Cleantech sector. De missie heeft als doel het leggen van nieuwe handelscontacten en het intensiveren van eventuele reeds bestaande contacten. Daarnaast biedt de missie de unieke mogelijkheid de technische en commerciële stand van zaken in de Cleantech sector in Spanje in de eerste persoon te ervaren middels gerichte individuele afspraken en collectieve bezoeken aan toonaangevende bedrijven en instellingen.

Waarom Spanje?
Ondanks de momenteel tegenvallende economische groei biedt Spanje voor het Nederlandse MKB actief in de duurzame energiesector met een middellange termijn visie uitgelezen kansen. Spanje heeft inmiddels de recessie achter zich gelaten en de Spaanse economie vertoonde recentelijk weer positieve groeicijfers. Ondertussen blijft de Spaanse overheid miljarden euro’s in publieke werken investeren.

Zowel de infrastructuur als duurzame energieprojecten profiteren hiervan. De huidige systemen van subsidies voor windenergie, zonnepanelen en biomassa projecten zullen verder aangescherpt worden, maar bieden door de sterk dalende kosten nog steeds gunstige vooruitzichten voor investeerders. Daarnaast heeft de Spaanse duurzame energiesector een periode van sterke internationalisering doorgemaakt. Het Nederlandse bedrijfsleven kan hiervan profiteren door zaken te doen met Spaanse bedrijven die een sterke positie hebben verworven in het ontwikkelen zonne- en windenergie projecten in het buitenland.

Bezoekprogramma op maat
De Spaanse markt zal goed in beeld worden gebracht door bezoeken en presentaties van enkele toonaangevende Cleantech ondernemingen in Barcelona en Madrid. Aanvullend wordt, op basis van een vooraf gehouden intakegesprek, uw specifieke marktsegment onderzocht en krijgt u individuele matchmaking aangeboden. Dit biedt uw bedrijf een uitgelegen kans om tegen lage kosten in contact te komen met diverse potentiële partners. Tot slot zullen de deelnemers gedurende de missie als onderdeel van het programma speciale follow-up coaching ontvangen om individueel de follow-up strategie in kaart te brengen. Meer details: voorlopig programma.

Deelname
Voor deze missie zijn slechts 12 plaatsen beschikbaar. Hier geldt vol = vol, dus voorkom teleurstelling en meldt u zo spoedig mogelijk aan. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en is mogelijk tot uiterlijk 10 juni middels:

Aanmelden handelsmissie Cleantech Spanje

De kosten voor deelname bedragen slechts €500 (exclusief reis- en verblijfskosten), dankzij de ondersteuning van de overheid. U krijgt een collectief reisprogramma aangeboden waarvan u gebruik kunt maken. Gezien het maximaal aantal deelnemers, adviseren wij u om tijdig in te schrijven.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dhr. Ruben Dubelaar (DUB@fme.nl of 079 - 353 12 81) of Dhr. Jan Willem van Bokhoven op ons hoofdkantoor in Rotterdam (010 - 478 07 60).