Handelsmissie Spanje voor Nederlandse Deltatechnologiesector

13.05.2010 Auteur: Transfer Consultancy

   

Matchmakingreis DELTATECHNOLOGIE - SPANJE 
21 t/m 25 november 2010

 Spanje biedt vele kansen in de waterbeheersector voor Nederlandse bedrijven
werkzaam in Deltatechnologie en watermanagement.

Transfer Consultancy, in samenwerking met het NWP (Nederlands Water Partnership) organiseren in opdracht van NL EVD Internationaal een matchmakingmissie naar Spanje van 21-25 november 2010 voor Nederlandse deltatechnologie- en irrigatiesector. NL EVD Internationaal financiert deze activiteit in het kader van het CPA-programma.

Diverse marktkansen
Nederlandse bedrijven actief in deltatechnologie, watermanagement en irrigatie hebben vele marktkansen in Spanje. Samengevat:

 • Regelmatige zware overstromingen rivieren
 • Opkomende zeespiegel, met name in deltagebieden
 • Afkalvende stranden in diverse toeristische hotspots
 • Verzilting van landbouwgronden in de kuststreken
 • Gebrekkige irrigatiesystemen 
 • Verwoestijning in het binnenland

Wat kunt u verwachten?
Gezien de bovenstaande problematiek staat watermanagement hoog op de politieke agenda van de Spaanse centrale overheid en de deelstaten. Deze missie is zowel relevant voor Nederlandse bedrijven die reeds actief zijn in Spanje, als voor Nederlandse bedrijven die willen debuteren op de Spaanse markt. Tijdens de matchmakingreis komt u erachter waar de oplossingen van uw bedrijf relevant zijn en met welke partner u deze kansen kunt verzilveren. De missie in november geeft u de unieke mogelijkheid kennis op te doen van de kansen voor uw bedrijf en komt u direct in contact met relevante Spaanse partijen die normaliter niet gemakkelijk toegangbaar zijn. De missie omvat:

 • Collectieve bezoeken naar het Delta de Ebro gebied, overstromingsgebieden in omgeving Zaragoza, gespecialiseerde waterbeheerinstituten, e.d.
 • 6 tot 8 individuele afspraken op maat met voor u relevante Spaanse partijen die anders niet of moeilijk traceer- of bereikbaar zijn: agenten, distributeurs, en/of overheidspartijen die het beleid bepalen en tenders uitschrijven.
 • Inzicht in de mogelijkheden die Spaanse Deltatechnologische markt wel en niet bieden, via gesprekken en contact momenten met experts, deskundige en kenners.
 • Toegang tot en beschikking over een professionele (lokale) consultant die bekend is met de Spaanse markt.
 • Kennisdeling en samenwerking met de overige Nederlandse deelnemers. Door de strikte ketenbenadering komt u automatisch in contact met interessante bedrijven uit uw branche.

Wat is het doel van de missie?
Primaire doelstellingen van de missie :

 • U in enkele dagen inzicht te verschaffen over de Spaanse markt en haar kansen op het gebied van waterbeheer.
 • Nederlandse bedrijven de kans geven om in contact te komen met Spaanse instellingen/bedrijven die op zoek zijn naar toepassingen van verschillende (toekomstige) problemen op het gebied van waterbeheer .
 • U te informeren over sociale, juridische, economische, politieke en financiële aspecten van het zakendoen in Spanje.
 • Het uiteindelijke doel is Nederlandse producten/ toepassingen/ technologie te exporteren naar Spanje.

Begeleiding op maat
Door individuele intakegesprekken en regelmatig contact voorafgaand aan de reis, zorgen wij ervoor dat u met de door u gewenste partijen in Spanje in contact wordt gebracht.
Na uw aanmelding wordt een eerste intakegesprek met u gepland in de maand juni. Dit zodat Transfer en het NWP een gedetailleerd en volledig beeld krijgen van uw wensen.

Op zondag 21 november vindt de kick-off van de missie plaats in Barcelona. Tijdens deze bespreking wordt u op de hoogte gebracht van de laatste versie van het algemene en uw individuele programma, zodat u goed voorbereid aan de missie kunt beginnen.

Deelname en kosten
Kosten voor deelname aan de reis naar Spanje bedragen slechts € 500,00 (excl. BTW) per deelnemend bedrijf. De bijkomende individuele kosten, zoals reis- en verblijfkosten, lokaal transport en eventueel vertaaldiensten zijn voor eigen rekening. U ontvangt een attractief reisarrangement van een gerenommeerd reisbureau waar u op in kunt schrijven. Lees hier de deelnemersvoorwaarden.

U kunt zich tot 1 oktober aanstaande inschrijven voor de handelsmissie via de website van EVD/Agentschap NL. Na uw aanmelding nemen wij contact met u op. Mocht u nog vragen en / of opmerkingen hebben, neem dan contact op met één van de consultants van Transfer of het NWP. 

Jan Willem van Bokhoven
Tel: 010-478 07 60 - info@transfer-lbc.com

NWP- Roy Neijland
Tel: 070-304 37 42 - r.neijland@nwp.nl