Vraag naar duurzame bouwtechnologieën in Argentinië

25.05.2010 Auteur: Transfer Consultancy gebaseerd op EVD/Agentschap NL en U.S. Commercial Service

De wereldwijde trend naar energiebesparing heeft ook zijn effect op Argentinië. Het land heeft zich toegelegd op het gebruik van duurzame bouwtechnologieën en is één van de 15 landen met en een Green Building Council, een onafhankelijke organisatie ter ontwikkeling en implementatie van een duurzaamheidskeurmerk voor de bouwsector. Volgens het Amerikaanse Green Building Council in Energy and Environmental Design (LEED), zijn er 12 geregistreerde LEED-projecten in Argentinië. Deze projecten omvatten onder de volgende segmenten:

  • Duurzame energie-applicaties
  • Duurzame bouwproducten (verf, vloeren en daken)
  • Water, verwarming en ventilatie
  • Het beheer van afvalstoffen
  • Ontwerp

Residentiële en commerciële gebouwen hebben een aandeel van respectievelijk 54 en 46 procent in het totale energieverbruik. 38 procent van de totale CO2-uitstoot in Argentinië is toe te schrijven aan het verbruik in gebouwen, 21 procent procent aan woningen en 17,5 procent wordt uitgestoten bij commerciële toepassingen. Gebouwen zijn daarnaast goed voor 12,2 procent van de totale waterconsumptie per dag in Argentinië.

Rekening houdend met deze statistieken zijn energiebesparingen van cruciaal belang voor het land. Duurzaam bouwen is een relatief nieuw begrip in Argentinië en bevindt zich momenteel nog in de ontwikkelingsfase. In de komende jaren zal, als gevolg van de proactieve houding van zowel Argentijnse overheidsinstellingen als bouwverenigingen, de vraag naar duuzame bouwtechnieken sterk toenemen. Omdat de bouwsector in Argentinië zich voornamelijk focust op laagtechnologische bouwtechnieken, is er een grote markt voor gespecialiseerde en geavanceerde technologieën.

De beste vooruitzichten op de Argentijnse markt betreffen de volgende toepassingen:

  • Thermische zonne-panelen voor verwarmingelementen en warmwaterproductie
  • Fotovoltaïsche panelen
  • Isolatieproducten en energiebesparende systemen voor residentiële en industriële toepassingen
  • Geothermische energie
  • Isolerende constructies van hout

Benieuwd hoe uw bedrijf kan profiteren van deze ontwikkelingen in duurzame bouwtechnologieën in het algemeen en de Argentijnse markt in het bijzonder? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!