Hervorming inkomstenbelasting voor buitenlandse werknemer in Spanje

01.03.2010 Auteur: Transfer Consultancy

In het najaar van 2009 ontstond er commotie in de Spaanse voetbalcompetitie rond de hervorming van de ´Ley Beckham´ waaronder de inkomsten van niet-ingezetenen in Spanje worden belast. Deze wetswijziging heeft echter niet alleen betrekking op de voetbalcompetitie maar ook op alle andere sectoren van de Spaanse economie.

Voorheen werd een buitenlandse werknemer, die naar Spanje kwam op om te werken, belast op zijn inkomsten in het land. Dit kon op twee manieren: ten eerste belast worden met het belastingtarief voor niet-ingezetenen, of ten tweede belast worden conform de Spaanse inkomstenbelasting voor inwoners van het land. Vanzelfsprekend werd de keuze hierbij gemaakt voor de optie waarbij het meest gunstige belastingtarief betaald diende te worden.

Onder die wetgeving was het mogelijk dat buitenlandse voetbalsterren slechts 24 in plaats van de gebruikelijke 43 procent loonbelasting betaalde. Na de hervorming van de ´wet Beckham´ is dit drastisch veranderd. Personen met een inkomen van meer dan 600.000 euro worden gelijkgeschakeld aan het belastingtarief voor inwoners van Spanje. Inkomens boven de €55.000 worden nu belast met een uniform tarief van 43 procent.

Dit heeft tot protesten geleid van veel buitenlandse voetballers in Spanje en diegenen met een hoger salaris opdat zij nu meer belastingen moeten afdragen. Het hogere belastingtarief zal echter uiteindelijk worden opgehoest door de clubs en de bedrijven, omdat zij hogere salarissen zullen bieden om spelers of werknemers aan zich te kunnen binden.

Transfer Business Administration Services Spain, een dochterbedrijf van Transfer Consultancy heeft veel kennis en ervaring op het gebied van het Spaanse belastingstelsel en het doen van belastingaangifte in Spanje. Transfer BASE adviseert klanten over hun fiscale verplichtingen en houden hun op de hoogte over belangrijke wijzigingen in het Spaanse belastingklimaat.