Wijzigen facturering door verhoging Spaanse BTW-tarieven

11.01.2010 Auteur: Transfer Consultancy

De Spaanse regering heeft recentelijk ingestemd met de verhoging van de BTW-tarieven vanaf juli 2010. De verhoging van de BTW vormt een zware belasting op de Spaanse consumptie en is daarmee een impopulaire maatregel. De verhoging is echter noodzakelijk om de oplopende schulden te financieren die de overheid de afgelopen twee jaar als gevolg van de financiële crisis is aangegaan.

Belasting middels BTW-tarieven is op Europees niveau geharmoniseerd. Spanje kan daardoor haar BTW-tarieven maar met een beperkt percentage per jaar verhogen. De huidige tarieven zijn vastgesteld op 16, 7 en 4 procent. De Spaanse regering verhoogd deze tarieven dit jaar tot respectievelijk 16 en 7 procent. Het laagste tarief van 4 procent blijft ongewijzigd.

De verhoging heeft tot gevolg dat bedrijven de wijze waarop zij factureren moeten veranderen. Dit vergt een investering in zowel geld als tijd van bedrijven om dit proces op tijd af te ronden. Bedrijven die rechtstreeks aan het publiek verkopen zullen daarbij negatief worden beïnvloed omdat zij hun prijzen moeten verhogen als gevolg van deze verhoogde belastingdruk. De hogere prijzen hebben een negatieve invloed op de consumptie, wat in strijd is met overheidsbeleid om de consumptie in tijden van crisis juist te stimuleren om zodoende de crisis te overwinnen.

Transfer Business Administration Services Spain, een dochterbedrijf van Transfer Consultancy, biedt uw bedrijf ondersteuning bij het doen van belastingaangifte in Spanje, faciliteert (elektronische) facturering en verzorgt fiscaal advies in Spanje.