D4-formulier buitenlandse deelname in Spanje

15.12.2009 Auteur: Transfer Consultancy

Alle Spaanse bedrijven met buitenlandse deelname in hun kapitaal en vestigingen worden verplicht het D4-formulier voor te leggen. De maatregel is een poging van de Spaanse regering om meer controle uit te oefenen op de activiteiten en kapitaaltransacties tussen nationale bedrijven en hun moedermaatschappijen en dochterondernemingen in het buitenland.

Het initiatief tot het vergroten van transparantie verplicht bedrijven om een jaarverslag te publiceren over de ontwikkeling van de investeringen van Spaanse bedrijven met buitenlandse deelname in hun kapitaal en vestigingen. Bovendien zijn bedrijven verplicht algemene boekhoudkundige en financiële informatie te publiceren betreffende:

  • De vestiging van het bedrijf in Spanje (rapportage)
  • De moederbedrijven in het buitenland (groep)
  • De filialen van het bedrijf in Spanje (dochterondernemingen)

De deadline voor het insturen van de rapportage is 9 maanden na afloop van het boekjaar. Het is echter gebruikelijker om deze voor te leggen bij de declaratie van de vennootschapsbelasting (formulier 200). Hoewel de verklaring statistisch van aard is worden bedrijven niet vrij gesteld van publicatie. De boetes voor het niet voldoen aan de verplichting zijn variabel en afhankelijk van de activiteit en de omzet van het bedrijf.

Transfer Business Administration Services Spain, een dochterbedrijf van Transfer Consultancy, assisteert Nederlandse bedrijven bij het opstellen van dergelijke boekhoudkundige en financiële rapportage in Spanje. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie hoe wij u deze tijdrovende werkzaamheden uit handen kunnen nemen.