AANKONDIGING: Matchmakingreis Deltatechnologie Spanje

Geachte lezer,
Via deze weg brengen wij u graag op de hoogte van de aanstaande matchmakingreis voor de Nederlandse deltatechnologiesector naar Spanje.

Matchmakingreis Deltatechnologie naar Spanje
Transfer Consultancy, in samenwerking met het NWP (Nederlands Water Partnership) en in opdracht van de EVD/Agentschap NL, organiseert van zondag 21 t/m donderdag 25 november 2010 een matchmakingmissie voor de Nederlandse Deltatechnologiesector naar Spanje. De missie heeft tot doel u in enkele dagen inzicht te verschaffen over de Spaanse markt en haar kansen op het gebied van waterbeheer en irrigatie. Bovendien biedt deze missie Nederlandse bedrijven de kans om in contact te komen met Spaanse instellingen/bedrijven die op zoek zijn naar toepassingen van verschillende (toekomstige) problemen op het gebied van waterbeheer.

Waarom Spanje?
Nederlandse bedrijven actief in deltatechnologie, watermanagement en irrigatie hebben vele marktkansen in Spanje. Samengevat:

 • Regelmatige zware overstromingen rivieren
 • Opkomende zeespiegel, met name in deltagebieden
 • Afkalvende stranden in diverse toeristische hotspots
 • Verzilting van landbouwgronden in de kuststreken
 • Gebrekkige irrigatiesystemen
 • Verwoestijning in het binnenland

Wat kunt u verwachten?
Gezien de bovenstaande problematiek staat watermanagement hoog op de politieke agenda van de Spaanse centrale overheid en de deelstaten. Deze missie is zowel relevant voor Nederlandse bedrijven die reeds actief zijn in Spanje, als voor Nederlandse bedrijven die willen debuteren op de Spaanse markt. Tijdens de matchmakingreis komt u erachter waar de oplossingen van uw bedrijf relevant zijn en met welke partner u deze kansen kunt verzilveren. De missie in november geeft u de unieke mogelijkheid kennis op te doen van de kansen voor uw bedrijf en komt u direct in contact met relevante Spaanse partijen die normaliter niet gemakkelijk toegangbaar zijn. De missie omvat:

 • Collectieve bezoeken naar het Delta de Ebro gebied, overstromingsgebieden in omgeving Zaragoza, gespecialiseerde waterbeheerinstituten, e.d.
 • 6 tot 8 individuele afspraken op maat met voor u relevante Spaanse partijen die anders niet of moeilijk traceer- of bereikbaar zijn: agenten, distributeurs, en/of overheidspartijen die het beleid bepalen en tenders uitschrijven.
 • Inzicht in de mogelijkheden die Spaanse Deltatechnologische markt wel en niet bieden, via gesprekken en contact momenten met experts, deskundige en kenners.
 • Toegang tot en beschikking over een professionele (lokale) consultant die bekend is met de Spaanse markt.
 • Kennisdeling en samenwerking met de overige Nederlandse deelnemers. Door de strikte ketenbenadering komt u automatisch in contact met interessante bedrijven uit uw branche.

Deelname en kosten
Kosten voor deelname aan de reis naar Spanje bedragen slechts € 500,00 (excl. BTW) per deelnemend bedrijf. De bijkomende individuele kosten, zoals reis- en verblijfkosten, lokaal transport en eventueel vertaaldiensten zijn voor eigen rekening. U ontvangt een attractief reisarrangement van een gerenommeerd reisbureau waar u op in kunt schrijven. Lees hier de deelnemersvoorwaarden. U kunt zich tot 1 oktober aanstaande inschrijven voor de handelsmissie via de website van de EVD/Agentschap NL:

Inschrijven matchmakingreis Deltatechnologie Spanje

Na uw aanmelding nemen wij contact met u op. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dhr. Roy Neijland (r.neijland@nwp.nl of 070 - 304 37 42) of Dhr. Jan Willem van Bokhoven op ons hoofdkantoor in Rotterdam (010 - 478 07 60).