Franse game-industrie blijft groeien

26.05.2010 Auteur: Transfer Consultancy

De game-industrie heeft zich in Frankrijk de afgelopen 35 jaar razend snel ontwikkeld en een enorme populariteit verworven. Ondanks de economische crisis laat deze sector een explosieve groei zien, die naar verwachting de komende jaren zal voortzetten. Zo melden bronnen dat een mondiale omzet van 2,96 biljoen euro in 2007 in het jaar 2013 ongeveer 4,6 biljoen euro zal bedragen. De game-industrie wint het momenteel ruim van de film- en muziekindustrie, en maakt deze industrie één van de belangrijkste sectoren voor de Franse economie. In Frankrijk zijn in de game-industrie momenteel ongeveer 400 bedrijven actief, die werk bieden aan 3000 werknemers. De jaarlijkse omzet zal mondiaal naar verwachting tot 2013 een groei laten zien van 7.4 procent per jaar.

De Fransen blijken fanatieke gamers te zijn. Als we de gegevens van TNS-Video-Games -die een nationale studie heeft uitgevoerd- mogen geloven, blijken 2,2 miljoen Fransen gemiddeld 123 euro per jaar aan games te (ver)spelen via online portals. Van de 11,7 miljoen Fransen speelt 81% via online portals. In 2009 leidde dit tot een besteding van 270 miljoen euro. Echter niet alleen de console- en online games laten een groei zien. Ook games gericht op training, stimulatie, ontwikkeling en marketing blijken hard te groeien. Deze groei heeft voornamelijk te maken met de vraag vanuit andere sectoren. Met name gezondheidszorg, defensie en onderwijs lijken veel gebruik te maken van de ‘serieuze’ games.

De Franse overheid voorzag het belang van deze sector en vormde daarom in 2000 twee clusters (pôles de compétitivité) in Parijs en Lyon. Dit type clusters, waarin bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheid zijn vertegenwoordigd, worden door de Franse overheid opgezet om het aantrekken van buitenlands kapitaal met betrekking tot de specifieke industrie te vergemakkelijken met behulp van regelingen en bepalingen.

De Franse overheid ondersteunt buitenlandse investeerders binnen de game-industrie door middel van het verstrekken van subsidies. Deze zijn beschikbaar gesteld door het Fonds d’Aide a l’Edition MultiMedia (FAEM). Het FAEM krijgt van de overheid een budget van ruim 4,3 miljoen euro. Deze subsidies zijn bestemd voor de productie van nieuwe technologieën en/of van de productie van een multimedia content om innovatieprojecten aan te trekken. Sinds 2008 heeft de Franse overheid bovendien een nieuwe wet opgesteld. Deze wet biedt een belastingvoordeel aan organisaties met activiteiten als het ontwerpen en ontwikkelen van videogames. Dit belastingvoordeel kan oplopen tot 20 procent van het gehele productiekostenplaatje, met een maximum bedrag van 3 miljoen per jaar.

De Franse game industrie biedt vele mogelijkheden voor Nederlandse ondernemingen werkzaam in deze industrie. Transfer Consultancy heeft sinds 1996 ervaring met het assisteren van Nederlandse bedrijven op de Franse markt, bijvoorbeeld door marktonderzoek in Frankrijk. Heeft u interesse in onze diensten? Neem dan contact met ons op!