TRANSFER sponsort herbebossingsproject in Spanje

26.05.2010 Auteur: Transfer Consultancy

Op 16 mei j.l. vond op een terrein in het natuurgebied Serra de Castelltallat, Manresa, de Transfer “herbebossingsdag” plaats. Hiermee heeft Transfer Consultancy, met ruim 60 vrijwilligers, waaronder collega's, partners, en klanten, een actieve bijdrage geleverd aan het herbebossen en herstellen van dit door bosbrand getroffen gebied.

Het terrein, waar op 16 mei ruim 250 bomen zijn geplant, behoort toe aan de familie Brugueras die in de regio al vele generaties een oud landhuis (masia) bezit. Zij werden 12 jaar geleden getroffen door een grote bosbrand die in de omgeving ruim 22.000 hectares verwoestte. Na een lang gevecht met het vuur werd hun huis gered maar lag hun terrein van 150 hectares in de as. Tot op de dag van vandaag is de natuur nog niet hersteld. Verwacht wordt dat volledig herstel nog zeker 200 jaar zal duren.

De ruim 250 bomen, die een begin van het herstel van het gebied markeren, zijn geplant met de Groasis Waterboxx. De Groasis Waterboxx is een Nederlandse uitvinding waarmee het mogelijk wordt zonder irrigatie bomen te planten en een hogere overlevingsratio van de jonge bomen te behalen. Dit is hard nodig in een land waarin de jaarlijks vele hectares bos verbranden en grond door erosie en droogte onmogelijk op natuurlijke wijze kunnen herstellen. 

Transfer Consultancy is exclusief vertegenwoordiger van de Groasis Waterboxx in Spanje en is bezig met proefprojecten in vijf Spaanse regio´s, waarvan het terrein in Manresa een van de eerste projecten is. Het doel van de projecten is om een 90% overlevingsratio van de nieuwe aanplant te behalen na een periode van vijf jaar, zónder enige onnatuurlijke irrigatie. 

De komende tijd zullen naast Catalonië ook in de regio´s Aragón, Zamora en Castilla y León proefprojecten gestart worden, waarvan de eerste resultaten na de zomer worden verwacht. De Groasis Waterboxx van uitvinder Pieter Hoff won recent een vermelding in het Amerikaanse magazine Popular Science als één van de 10 belangrijkste uitvindingen van 2010.

Wilt u meer weten over deze projecten of over de Groasis Waterboxx? Neem dan contact met ons op.