Lancering herbebossingsproject Waterboxx in Zaragoza

04.06.2010 Auteur: Transfer Consultancy

In San Mateo de Gállego (Zaragoza) is op 3 juni opnieuw een herbebossingproject met de Groasis Waterboxx van start gegaan. De opkomst was hoog en onder andere waren aanwezig: de Burgemeester van San Mateo de Gállego, burgemeesters van gemeenten uit de regio Zaragoza en verscheidene technici geïnteresseerd in innoverende technologische oplossingen op het gebied van agricultuur en bosbouw.

Sprekers Jesús Villagrasa (Burgemeester San Mateo de Gállego), Pieter Hoff (Uitvinder van de Groasis Waterboxx), Eva Crespo (Secretaria General técnica de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón) en Sven Kallen (coördinator Groasis Spanje en lead partner van Life+ project "Green Deserts") benadrukten tijdens het officiële gedeelte van de bijeenkomst het belang van de Waterboxx voor Spanje.

Jesús Villagrasa, onderstreepte tijdens de presentatie de waarde van herbebossing voor Spaanse gemeenten. De Groasis Waterboxx is niet alleen op ecologisch vlak van waarde, maar ook op economisch gebied zou het herbebossing van de droge gronden een groot aantal groene banen kunnen creëren. Dit heeft grote waarde voor het bieden van een oplossing voor de huidige economische situatie en de hoge werkloosheidscijfers in Spanje.

Pieter Hoff gaf op zijn beurt aan dat: “Een dag als deze benadrukt dat de Groasis waterboxx niet alleen een innovatie op papier is, de waterboxx kan namelijk concreet bijdragen aan een revolutie in Spanje, op zowel economisch als ecologisch gebied.”

Eva Crespo, vanuit haar rol als technische landbouwraad van de deelstaat Aragón, sprak met name over de grote waarde van de Groasis Waterboxx voor het door droogte en verwoestijning getroffen Aragón. Als voorbeeld noemde zij de bijdrage die de Waterboxx zou kunnen leveren bij het herbebossen van grote delen van het gebied "Los Monegros". Deze streek lijdt ieder jaar meer onder de hoge temperaturen in de zomer, bosbranden en extreme droogte en staat ondertussen bekend als Europa's grootste woestijn.

Tevens is tijdens de ceremonie een officieel document ondertekend tussen Gemeente San Mateo de Gállego en Transfer Latin Business Consultancy. Dit document bevestigt de deelname van deze gemeente aan het Life+ programma. Sven Kallen, coördinator van het Life+ project "Green Deserts", gaf aan dat Life+ een belangrijke impuls geeft aan het op grote schaal testen van de Groasis Waterboxx en daarmee bij gaat dragen aan Spanje's groene economie. Hij verwacht dat het project, dat in 5 verschillende regio's zal plaatsvinden, bij de deelnemers op verschillende vlakken positieve effecten zal brengen. Gedacht kan worden aan de bestrijding van bodemerosie, het in ere herstellen van verdroogde landbouwgebieden, het beter voorkomen van overstromingen en in het algemeen sterk verbeteren van de bodemgesteldheid en dus verhogen van de economische rendementen van bos- en landbouw.

Tijdens de bijeenkomst werden symbolisch de eerste waterboxen geplant. Tijdens het planten werd uitvinder Pieter Hoff geassisteerd door ruim 20 kinderen. De aanwezigen waren onder de indruk van het enthousiasme van deze jongste generatie voor bomen en de natuur. De urgentie van het herbebossen werd hierdoor nog eens extra onderstreept. Er moet nú actie ondernomen worden om een groen Spanje te creëren voor volgende generaties.

Het volgende artikel verscheen in de Spaanse pers. Wilt u meer weten over het Life+ project "Green Deserts" of de Groasis Waterboxx, neem dan contact met ons op.