TRANSFER Consultancy hoofdpartner in Life+ project “The Green Deserts”

09.06.2010 Auteur: Transfer Consultancy

Transfer Consultancy is hoofdpartner van het recent goedgekeurde Life+ project “The Green Deserts”. Binnen dit ambitieuze project zal ruim 63 hectares in 5 verschillende Spaanse Provincies (Valladolid, León, Zamora, Zaragoza en Barcelona) worden herbebost. Het project heeft als belangrijkste component het onderzoek naar een zeer innovatieve technologie die het mogelijk maakt bomen te planten zonder irrigatie: de Groasis Waterboxx.

Life+ is een financieel instrument van de Europese Unie voor het ondersteunen van milieu- en natuurconserveringsprojecten binnen de EU. Transfer Consultancy heeft in september 2009 een aanvraag voor subsidie van Life+ gedaan in samenwerking met 7 partners uit Nederland, België en Spanje voor een grootschalig herbebossingsproject in Spanje. Deze aanvraag is in juni goedgekeurd en zal in september 2010 van start gaan. Het totale project is voor ruim €2 miljoen begroot, waarvan de Europese Commissie 50% bijdraagt.

De verschillende gebieden waar het project plaats zal vinden hebben allemaal te kampen met extreme droogte, erosie of andere problematieken en zijn geselecteerd op basis van hun:

  • Klimaten
  • Bodem
  • Hoogteligging
  • Het huidige gebruik (ongebruikte grond, vuilstortplaatsen, gebergte, verbrand bos, landbouwgrond)
  • Inheemse bomen

Het gemeenschappelijke element van de gebieden is dus dat ze allen zeer droog zijn en dat er momenteel geen tot weinig herbebossingprojecten plaatsvinden. De reden hiervoor is dat het overgrote deel van de aanplant binnen 1 jaar afsterft. Het uiteindelijke doel van het project is 90% overlevingsratio van nieuwe aanplant na 5 jaar te realiseren zónder enige vorm van onnatuurlijke irrigatie. 

De uitvoering van het project zal gegevens opleveren om de geschiktheid van de technologie achter de Groasis Waterboxx aan te tonen in relatie tot de huidige problemen van herbebossing (behoefte aan voortdurende irrigatie, lage overleving, hoge kosten, enz.) en de effecten van klimaatverandering in Spanje. Een van de partners, de Universidad de Valladolid, zal met een speciaal controle protocol de resultaten van de aanplant, overleving, en groei van de bomen wetenschappelijk onderbouwen.

Het project “The Green deserts” hoopt niet alleen een toename van herbebossing in Spanje te verwezenlijken, maar wil tevens een toename in de oprichting van kleine MKB bedrijven en lokale werkgelegenheid creëren. Dit zal bijdragen aan de totstandkoming en de consolidatie van een groene economie, een van de prioriteiten van de Spaanse regering.

Mocht u meer willen weten over het “The Green deserts” project of over de Groasis Waterboxx, neemt u dan svp contact met ons op.