Economische handelsmissie Oil & Gas sector - Brazilië - 12 t/m 17 september 2010

23.07.2010 Auteur: Agentschap NL

Bent u expert op het gebied van (toelevering aan) olie, gas, offshore, scheepsbouw of biobrandstoffen en doet u zaken in een van deze sectoren? Ga dan mee op economische missie naar Brazilië van 12 tot en met 17 september 2010.

Missieleider is Roderick van Schreven, directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen. U krijgt een beeld van de kansen op deze markt en ontmoet potentiële Braziliaanse zakenpartners. Door de aanwezigheid van Nederlandse overheidsvertegenwoordigers heeft u de unieke kans om op niveau contacten te leggen en uit te bouwen. De organisatie is in handen van NL EVD Internationaal, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Focussectoren
Olie, gas, offshore, scheepsbouw en biobrandstoffen zijn de focussectoren van deze missie. Daar signaleren wij kansen voor Nederlandse ondernemers. De ontwikkelingen zijn veelbelovend.

  • Met name Petrobras heeft ambitieuze plannen. De huidige productie van 2,5 miljoen vaten olie en gas per dag moet in 2020 zijn verdubbeld. Een belangrijke troef is de recente ontdekking van gigantische olie- en gasvoorraden in Brazilië. Petrobras wiltot 2013 voor 175 miljard dollar investeren.
  • Diepzeeboringen van de afgelopen vijftien jaar hebben voor de wedergeboorte van de Braziliaanse scheepsbouwindustrie gezorgd.
  • Ook de productie en transport/opslag/overslag van biobrandstoffen is kansrijk.

Voorlopig programma
U bezoekt de steden Rio de Janeiro en São Paulo. In het programma ligt de nadruk op individuele matchmaking en netwerkactiviteiten.

  • In Rio de Janeiro ligt de focus op de sectoren olie, gas, offshore en scheepsbouw. Daar vindt dan ook de vakbeurs Rio Oil and Gas plaats, met een Holland inzending georganiseerd door de IRO.
  • In São Paulo staat het thema biobrandstoffen (upstream en downstream aspecten) centraal.

Aanmelden en kosten
Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 15 juli 2010 via www.agentschapnl.nl/missies/brazilie. De kosten bedragen € 750,- per bedrijf. Reis- en verblijfskosten en kosten voor bijvoorbeeld individueel transport zijn voor eigen rekening. De organisatie is in handen van NL EVD Internationaal, in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken.

Meer informatie
NL EVD Internationaal, Koos Backx, T (088) 602 10 05, E koos.backx@agentschapnl.nl