Missie Agrologistiek Spanje: 11-14 april 2011

17.09.2010

    
In samenwerking met het Platform Agrologistiek organiseren Transfer Consultancy en het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH) in april 2011 een handelsmissie voor de Nederlandse agrologistieke sector naar Spanje. NL EVD Internationaal financiert deze activiteit in het kader van het CPLA-programma in samenwerking met het Ministerie van LNV.

De missie heeft als doel het leggen van nieuwe handelscontacten en het intensiveren van eventuele reeds bestaande contacten. Daarnaast biedt de missie u de unieke mogelijkheid de technische en commerciële stand van zaken in de agrologistieke sector in Spanje te ervaren middels gerichte individuele afspraken en collectieve bezoeken aan toonaangevende bedrijven en instellingen.

Waarom Spanje?
De agrologistieke sector in Spanje heeft relatief weinig last gehad van de economische crisis en biedt voor het Nederlandse MKB actief in de agrologistiek uitgelezen mogelijkheden. Onder Spaanse bedrijven en instellingen bestaat veel behoefte aan nieuwe innovatieve en kostenreducerende technologieën.

De agrologistieke sector vormt een belangrijk onderdeel van de Spaanse economie, maar aangezien Spanje achterloopt op het gebied van transport- en distributiesystemen is het lastig om aan de grote vraag naar hoge kwaliteit verse producten te voldoen. Daarnaast worden moderne technologie en software applicaties nog relatief weinig geïmplementeerd in logistieke systemen en worden centrales niet verbonden met andere onderdelen uit de logistieke keten. De agrologistieke sector in Spanje heeft een enorme groeipotentie en hierdoor ontstaan diverse interessante marktkansen voor Nederlandse ondernemingen die innovatieve en kostenreducerende technologieën voor deze sector hebben ontwikkeld in onder meer: verwerking, verpakkingen, track & trace, sensor-technologie en diverse softwaretoepassingen.

Bezoekprogramma op maat
De Spaanse markt zal goed in beeld worden gebracht door bezoeken en presentaties van enkele vooraanstaande agrologistieke organisaties in Madrid, Barcelona en Almería. Aanvullend wordt, op basis van een vooraf gehouden intakegesprek, uw specifieke marktsegment onderzocht en krijgt u individuele matchmaking aangeboden. Dit biedt uw bedrijf een uitgelegen kans om tegen lage kosten in contact te komen met diverse potentiële partners. Tot slot zullen de deelnemers gedurende de missie als onderdeel van het programma speciale follow-up coaching ontvangen om individueel de follow-up strategie in kaart te brengen. Voor meer details: zie het voorlopig bezoekprogramma op pagina 2 van de acquisitiebrief.

Deelname
Voor deze missie zijn slechts 12 plaatsen beschikbaar. Hier geldt vol = vol, dus voorkom teleurstelling en meldt u zo spoedig mogelijk aan. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en is mogelijk tot uiterlijk 11 maart a.s. via de volgende link:

www.agentschapnl.nl/cpla/spanjeagro  

Dekosten voor deelname bedragen slechts €500 (exclusief reis- en verblijfskosten), dankzij de ondersteuning van NL EVD Internationaal. De CPA deelname voorwaarden zijn van toepassing. U krijgt een collectief reisprogramma aangeboden waarvan u gebruik kunt maken. Gezien het maximaal aantal deelnemers, adviseren wij u om tijdig in te schrijven.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr Jan Willem van Bokhoven van ons hoofdkantoor in Rotterdam (010 - 478 07 60), of met Mw Roxana de Raad van het NCH (070 - 344 15 44, RdeRaad@nchnl.nl).