Handelsmissie Medische Hulpmiddelen Frankrijk - 16 t/m 19 mei 2011

05.10.2010 Auteur: TRANSFER

Handelsmissie Medische Hulpmiddelen Frankrijk
16 t/m 19 mei 2011

In opdracht van NL EVD Internationaal organiseert TRANSFER Consultancy in samenwerking met de Kamer van Koophandel Brabant en Firevaned een handelsmissie naar Frankrijk om Nederlandse leveranciers en dienstverleners actief in de medische sector in contact te brengen met Franse afnemers en counterparts. NL EVD Internationaal financiert deze activiteit in het kader van het CPA-programma.

Matchmaking op Geront-Handicap Expo 2011

Deze missie geeft u de mogelijkheid inzicht te verkrijgen in de enorme kansen die Frankrijk momenteel biedt. De missie omvat o.a.:

 • 6 tot 9 individuele afspraken op maat met voor u relevante Franse zakenpartners die anders niet of moeilijk traceer- of bereikbaar zijn (bijvoorbeeld agenten, distributeurs, inkopers van private of publieke instellingen).
 • Een deel van deze afspraken zal plaatsvinden tijdens een bezoek aan de gerenommeerde Geront-Handicap Expo (www.gerontexpo.com): dé b2b beurs in Frankrijk op het gebied van toelevering aan de ouderenzorg.
 • Collectieve bezoeken aan de hoofdkantoren/inkoopcentrales van toonaangevende Franse zorginstellingen en thuiszorgdiensten, waar u kennismaakt met de voor u relevante personen.
 • Toegang tot en beschikking over een professionele (lokale) consultant die bekend is met het Franse zorgstelsel en de LPP (Liste des Produits et Prestations).
 • Tenslotte wordt u meegenomen in diverse Franse publicaties. U kunt hierbij denkan aan persberichten en de missiebrochure. Hierdoor wordt uw bedrijf breed onder de aandacht gebracht.

Franse sector voor medische hulpmiddelen

 • De Franse markt voor medische apparatuur en benodigdheden is de derde van Europa, na Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
 • Vooral Europese toeleveranciers profiteren van de “toegenomen openheid” op de Franse markt. Sinds 2002 is de import op het gebied van medische hulpmiddelen bijna verdubbeld en ca. 2/3 wordt momenteel betrokken uit landen binnen Europa.
 • De markt voor medische hulpmiddelen is in de afgelopen jaren sterker gegroeid dan de algehele medische sector. De toenemende vraag onder de groeiende groep Franse ouderen is hierop van wezenlijke invloed geweest. De totale koopkracht van de groep senioren (ouder dan 55 jaar) wordt momenteel geschat op 130 miljard euro.
 • De hoge kosten van het sociale zekerheidsstelsel zijn een belangrijke zorg voor de Franse overheid. De oplossing wordt gezocht in het stimuleren van minder en kortere ziekenhuisopnames. De ontwikkeling van de thuiszorg en woon-/zorgcentra voor ouderen (waar autonomie prevaleert) vormen prioriteiten. Juist op deze ‘nieuwe’ gebieden kunnen Nederlandse toeleveranciers met hun expertise, kennis en producten de komende jaren een belangrijke rol gaan spelen.
 • Uit verscheidene onderzoeken blijkt dat de koopkrachtige groep Franse senioren nadrukkelijk op zoek is naar producten en diensten die de kwaliteit van het leven verbeteren (huizen, mobiliteit, zorg, ontspanning). Nederlandse bedrijven die actief zijn op het gebied van o.a. mobiliteitsproducten, domotica, toelevering aan thuis- of ouderenzorg, (ICT)concepten voor zorg-op-afstand en ontwerp van alternatieve zorgprojecten kunnen hiervan profiteren.
 • In het kader van het ‘Plan Solidarité Grand Age 2007-2012 investeert de Franse staat 4 miljard euro in het verbeteren van de zelfstandigheid van afhankelijke ouderen. Daarnaast bestaan er verscheidene subsidies voor ouderen om medische hulpmiddelen aan te schaffen of een hulpverlener in te schakelen.

Programma

Het voorlopige programma raadpleegt u hier.

Deelnamekosten

De kosten voor deelname zijn € 500,- (excl. BTW). Voor dit bedrag wordt voor u het hierboven genoemde programma georganiseerd, inclusief de matchmaking en lokale ondersteuning. De kosten voor reis en verblijf evenals eventuele overige kosten (bijvoorbeeld voor de huur van een auto of een tolk) zijn voor uw eigen rekening.

Digitaal aanmelden

U kunt zich aanmelden t/m 17 januari 2011. Aanmelden kan uitsluitend via de website: www.agentschapnl.nl/cpa/frankrijkmedisch. Deelname staat open voor alle Nederlandse bedrijven, echter bedrijven uit genoemde kansrijke sectoren krijgen voorrang. Maximaal kunnen 14 bedrijven deelnemen. De ervaring leert dat deze missies doorgaans snel vol geraken, dus wacht u vooral niet te lang met inschrijven! Na inschrijving zal contact met u op worden genomen voor een individueel intakegesprek.

Algemene informatie

Voor meer informatie over deze handelsmissie kunt u contact opnemen met dhr Jan Willem van Bokhoven op ons hoofdkantoor, Tel. 010-478 07 60.
Tevens kunt u contact opnemen met dhr Ad van Abeelen van de KvK Brabant (Tel. 040-23 23 247, e-mail: aabeelen@brabant.kvk.nl) of dhr Roberto van den Berg van Firevaned (Tel. 079-353 12 75, e-mail: rvb@fme.nl).