Braziliaanse bedrijfsleven onder indruk van innovatie en technologie Nederlandse tuinbouw

19.10.2010 Auteur: TRANSFER

Onder begeleiding van TRANSFER Consultancy en de Kamer van Koophandel Den Haag reisde een 30-koppige Braziliaanse handelsdelegatie af naar Nederland om in de week van 11 t/m 15 oktober de Nederlandse tuinbouwsector te verkennen. Dit bezoek kan gezien worden als officieel tegenbezoek en vervolg op de eerdere handelsmissie van Nederland naar Brazilië.

De week van de handelsmissie begon met een seminar bij de KvK te Den Haag, alwaar de Braziliaanse Ambassadeur Z.E. José Artur Denot Medeiros de deelnemers welkom heette (foto rechtsonder) en waarvoor ook Nederlandse bedrijven uit de sector waren uitgenodigd. Tijdens dit seminar werden onder meer de opmerkelijke verschillen in zakendoen tussen Brazilië en Nederland nog eens naast elkaar gelegd. Vervolgens mochten beide partijen de opgedane kennis direct in de praktijk brengen door middel van een intensieve matchmaking middag. Met ongeveer 9 gesprekken per Braziliaans bedrijf en een totaal van ruim 200 gesprekken (foto linksboven) was iedereen met deze eerste vruchtbare dag al erg tevreden.



Tijdens de missieweek werd er tevens een bezoek gebracht aan de Horti Fair beurs in de Rai in Amsterdam, waar de Brazilianen kennis konden maken met de nieuwste tuinbouwtechnologieën. Op de Horti Fair werd de delegatie ontvangen door voorzitter Ewald van Vliet en algemeen directeur Wim van der Loo (foto rechtsboven). De Braziliaanse handelsdelegatie vond op deze beurs een groot aantal van de Nederlandse bedrijven terug waarmee al eerder kennis was gemaakt. De eerste concrete resultaten werden op deze beurs zichtbaar en verscheidene deelnemers maakten een vervolgafspraak met Nederlandse leveranciers.

Tijdens het bezoek van de Nederlandse exporteurs van tuinbouwtechnologie aan Brazilië in juni 2009 werden verschillende problemen en interessegebieden geïdentificeerd. De Brazilianen reisden dan ook af naar Nederland met een specifiek doel: het vinden van oplossingen! Om hieraan gehoor te geven, werden onder meer de volgende bezoeken afgelegd:

  • Flora Holland in Naaldwijk, bloemenveiling.
  • Sion, teelt hoogstaande rassen van orchideeën, met gebruikmaking van innovatieve technieken en automatisering.
  • Priva, specialist op het gebied van geautomatiseerde klimaat- en controleprocessen in de tuinbouw.
  • Demokwekerij, leider op het gebied van innovatie en technologie in kassen.
  • Zwapak, trendsetter op het gebied van verpakkingen voor bloemen en planten.
  • Cultivation Systems, nieuwste technologie voor water- en energiebesparing in kassen (foto linksonder).
  • Universiteit van Wageningen in Bleiswijk, hoogstaand onderzoeksinstituut (foto hiernaast).

Na deze intensieve en leerzame week hebben de Brazilianen een goed beeld gekregen van het Nederlandse aanbod. Zij blijken erg onder de indruk van de Nederlandse efficiëntie en technologie en kunnen op dit gebied veel van de Nederlanders leren. De Nederlandse bedrijven kunnen op hun beurt het enthousiasme en de interesse die de Brazilianen toonden in de Nederlandse tuinbouw waarderen. Alle Braziliaanse deelnemers zijn met tientallen waardevolle contacten terug gekeerd. Tevens zal deze missie de Nederlandse export en samenwerking op korte en lange termijn bevorderen.

Dhr Eric Moor, Directeur van Sion:
"De uitgaande handelsmissie naar Brazilië in juni 2009 heeft ons structureel op de kaart gezet in Brazilië. Het recente bezoek van een 30-koppige Braziliaanse tuinbouwdelegatie aan Nederland, en onder andere aan ons bedrijf, kan hieraan absoluut verder bijdragen."

Onderstaand volgen enkele reacties van de Braziliaanse deelnemers:

Dhr Antonio Erildo Lemos Pontes, technisch directeur van Instituto Frutal:
"In de eerste plaats wil ik TRANSFER bedanken voor haar initiatief om deze missie te stimuleren, die tot stand is gekomen als gevolg van de eerste missie in 2009, toen een groep Nederlanders in Brazilië was met als doel het tot stand brengen van handelsrelaties tussen beide landen.
De organisatie door TRANSFER was uitstekend en ik ben ervan overtuigd dat de deelnemers uit beide landen positieve contacten en concrete business zullen overhouden aan dit bezoek.
De bezoeken tijdens de missie waren bijzonder productief om kennis te kunnen maken met de geavanceerde technologieën die in de nabije toekomst in Brazilië kunnen worden toegepast."

Dhr Joaquim B. C. Neto, Burgemeester van Sátiro Dias – Bahia:
"Alles was perfect georganiseerd. Jullie team is werkelijk waar innemend en wist ons met waardigheid en respect te behandelen. Geslaagd en aan te bevelen!"

Mw Ticiana Batista, coördinatrice productieketen van ADECE:
"Namens alle deelnemers uit de Staat Ceará bedanken wij TRANSFER en de KvK Den Haag voor alle toewijding en verantwoordelijkheid jegens de deelnemers. De opgedane contacten begunstigen en creëren nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen voor nieuwe technieken in de tuinbouw. Wij zouden een volgende keer zeker weer deelnemen!"

Dhr Volnei Lanfredi, van Zanatta Estufas:
"Wij willen TRANSFER en de KvK Den Haag bedanken en feliciteren voor het goede werk dat zij hebben geleverd. Wij hopen enkele van de Nederlandse kassenbouwers spoedig terug te zien in Brazilië." 

Dhr Thomas Hoegg Adamski van Entreflores:
"De missie was van wezenlijk belang, vanwege de geboden mogelijkheid om een stand der techniek in kaart te brengen die erg afwijkt van de onze. Dit creëert nieuwe perspectieven, waarmee ik mijn productieproces kritisch kan bezien en moderniseren. De vele contacten die we op de Horti Fair hebben opgedaan, werpen reeds hun vruchten af. Dit bezoek is ongetwijfeld de eerste van vele bezoeken die ik nog ga afleggen."

Dhr Jorge Carlini van Sitio Santa Barbara:
"Ik wil TRANSFER en de KvK bedanken voor de waardige manier waarop we zijn ontvangen. TRANSFER heeft excellent werk geleverd in het organiseren van deze missie.
Deze missie was een succes, zowel vanuit technisch oogpunt als vanwege de vele contacten die wij hebben opgedaan."

Mw Gabriela Selbach, commerciëel directeur van Cearosa:
"Allereerst wil ik TRANSFER hartelijk bedanken voor alle inspanningen die zij heeft verricht om ons de kans te bieden onze horizon te verbreden. De bezoeken waren van grote toegevoegde waarde, evenals de matchmaking sessie bij de KvK in Den Haag. Tot slot hoop ik enkele van de ontmoette bedrijven snel terug te zien in Brazilië." 

Mw Carlini van Sitio Santa Barbara:
"De missie was in alle opzichten uitstekend voorbereid en ik weet zeker dat deze missie zijn vruchten zal afwerpen.
De organisatie was onberispelijk, de diversiteit aan afspraken verbreed onze kennis, wat ongetwijfeld onze toekomstige activiteiten zal beïnvloeden. Wij waren vooral erg onder de indruk van alle innovatieve technologieën."

Dhr Erivan Marreiros, Irrigatie- en productiemanager van Estação Verde (Staat Ceará):
"Ik beschouw het programma als goed doordacht en ik weet zeker dat de bezoeken van groot belang zijn geweest voor ons allemaal. Estação Verde zal na deze missie een begin maken om haar activiteiten te gaan richten op de Nederlandse markt. Kortom ik beschouw de missie als een belangrijke basis voor de toekomst!" 

Interesse in de vele kansen in de Braziliaanse tuinbouwsector voor uw organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een intakegesprek.