Kansen door urgentie aanpak waterproblematiek in Spanje

20.10.2010

Madrid, 20 oktober 2010

Geachte heer/mevrouw,

Van 21 t/m 25 november organiseert Transfer LBC een handelsmissie op het gebied van Deltatechnologie, die de Spaanse steden Barcelona en Zaragoza, en het deltagebied van de Ebro zal bezoeken. De missie is gericht op het faciliteren van het contact tussen Nederlandse bedrijven en potentiële zakelijke relaties in Spanje.

Graag stellen wij u middels dit schrijven op de hoogte van ontwikkelingen in Spanje op dit gebied, opdat u meer inzicht krijgt in de huidige behoeften van het land en o.a. kunt evalueren of participatie aan de missie interessant zou kunnen zijn voor uw bedrijf.

De waterproblematiek in Spanje is urgent en dient snel te worden aangepakt. Echter, grote ontwikkelingen op dit gebied worden belemmerd door de huidige conjuncturele inzinking, waar Spanje nog moeilijk uitkomt. Desondanks dient het land, als lidstaat zijnde van de Europese Unie, activiteiten uit te voeren om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.

Zo dient Spanje in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water zijn stroomgebiedbeheerplannen te actualiseren, teneinde in 2015 over milieutechnisch gezonde watermassa's te beschikken. De Europese Commissie informeerde Spanje in juni dit jaar over het besluit een procedure te zullen starten indien niet wordt voldaan aan de richtlijn.

De noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd door de zgn. "Sociedades Estatales de Agua". U kunt op de websites van deze staatsmaatschappijen de aanbestedingen raadplegen die tot het corresponderende hydrografisch gebied behoren. Onderstaand treft u een overzicht van de betreffende maatschappijen repectievelijk hun websites aan:

Aguas de la Cuenca del Norte, S.A.: www.acunor.es
Aguas del Duero, S.A.: www.acuaduero.es
Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A.: www.aguas-tajo.com
Hidroguadiana, S.A.: www.hidroguadiana-sa.es
Aguas de la Cuenca del Guadalquivir, S.A. (AQUAVIR): www.acuavir.es
Aguas de la Cuenca del Segura, S.A. (ACSEGURA): www.acuasegura.es
 Aguas del Jucar, S.A. (AJSA): www.aguas-jucar.es
Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A. (ACESA): www.aguas-ebro.es
Canal de Navarra, S.A. (CANASA): www.canasa.es
Canal Segarra-Garrigues, S.A. (CASEGA): www.casega.es
Depuradora del Baix Llobregat (DEPURBAIX): www.depurbaix.com
Aguas de la Cuenca del Mediterraneo, S.A. (ACUAMED): www.acuamed.com

Het beschikbaar gestelde budget voor het Ministerie van Milieu, Platteland- en Zeezaken voor 2011, dat op 4 oktober jl. bekend gemaakt werd, bedraagt ruim 11 miljard euro. Voor het waterbeleid wordt 3,3 miljard vrijgemaakt, waarvan 1,5 miljard wordt beheerd door de hierboven genoemde staatsbedrijven en 1,8 miljard door de Directie-Generaal voor Water en de negen hydrografische verbonden (Confederaciones Hidrográficas). Dit laatstgenoemde bedrag wordt ingezet voor onderstaande doeleinden:

- Beheer van en investeringen in waterinfrastructuur (73,2%)
- Waterkwaliteit (16,4%)
- Ruimtelijke ordening van de waterbronnen (6,7%)
- Modernisering en efficiëntie van irrigatie (3,7%)

Op de link kunt u de presentatie van de begroting raadplegen:

Wij hopen dat deze informatie u van nut zal zijn.

Met vriendelijke groet,

Mariska Schaap
Handelsmedewerker
Nederlandse Ambassade in Madrid
Tel: (+34) 913 537 524
Fax: (+34) 913 537 569
email: mariska.schaap@minbuza.nl
web: www.mfa.nl/mad