Handelsreis Mexico voor energiesector maart 2011

25.10.2010 Auteur: NCH / Transfer LBC

           

Bent u actief in de energiesector en op zoek naar partners, opdrachtgevers of nieuwe markten? Wilt u uw bestaande activiteiten in Mexico versterken door nieuwe relaties aan te gaan met Mexicaanse partners en opdrachtgevers op het gebied van energie en besparingen? Schrijft u zich dan nu in voor uitgaande energiemissie naar Mexico!

Ter ondersteuning en promotie van de Nederlandse sector organiseert het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH) i.s.m. Transfer Consultancy van 14 t/m 18 maart 2011 een handelsreis naar Mexico. Deze missie wordt georganiseerd in opdracht van NL EVD Internationaal, Agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, welke deze missie financiert in het kader van CPA. 

Het doel van de missie is om Nederlandse bedrijven actief in de energiesector, in contact te brengen met geïnteresseerde Mexicaanse counterparts middels collectieve bezoeken en individuele matchmaking. U wordt direct in contact gebracht met mogelijke zakenpartners, opdrachtgevers en afnemers die voor u relevant zijn. Levert uw bedrijf technologie voor de volgende segmenten dan is deze missie uitstekend geschikt voor u:

  • mid- en downstream activiteiten in de olie- en gassector (transport, opslag, distributie)
  • electriciteitssector (zelfvoorziening, co-generatie, individuele energieproductie, export en import voor zelfconsumptie)
  • de sterk opkomende renewable energy sector (wind, solar, biogas, biomassa)

Waarom Mexico?
Tot kort geleden was de Mexicaanse energiesector grotendeels in publieke handen. Door lage productiecapaciteit van elektriciteit, de verouderde infrastructuur en het gebrek aan investeringen om dit op korte termijn te verbeteren, wordt de Mexicaanse overheid gedwongen om de private sector te laten participeren. De markt is de laatste 5 jaar in toenemende mate geopend voor nationale en internationale energiespelers. Volgens het Nationale Plan voor de Infrastructuur en Energie 2007-2012 zal er de komende jaren fors in de energiesector worden geïnvesteerd. In 2008 heeft de Mexicaanse regering daarnaast een nieuwe wet aangenomen om het gebruik van duurzame energiebronnen te stimuleren. Onderdeel van deze wet is een investeringsfonds van 800 miljoen USD om duurzame energieprojecten te financieren.

Kortom: in Mexico liggen kansen voor Nederlandse ondernemers in de energiesector. Echter, er zijn internationale kapers op de kust, en de markt is complex. Daarom helpt deze handelsmissie u bij het zakendoen op de Mexicaanse markt, in welke vorm dan ook!

Aanmelden

Voor deze missie zijn slechts 15 plaatsen beschikbaar. Hiervoor geldt vol = vol, dus voorkom teleurstelling en meldt u zo spoedig mogelijk aan. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en is mogelijk tot uiterlijk 14 januari via de website van NL EVD Internationaal.

Klik hier om aan te melden voor de missie

Deelnamekosten aan deze missie bedragen € 500,- (exclusief BTW) per bedrijf. De bijkomende individuele kosten, zoals reis- en verblijfkosten, individueel transport en tolken, zijn voor eigen rekening.   

Klik hier voor het voorlopige programma

Voor uw deelnamebijdrage krijgt u:

  • Individuele afspraken met voor u relevante Mexicaanse partijen (bijvoorbeeld agenten, producenten, inkopers van private- of publieke instellingen, samenwerkingspartners en/of opdrachtgevers);
  • Collectieve bezoeken aan private en publieke organisaties;
  • Een bezoek aan Mexico Stad en Monterrey;
  • Inzicht in de mogelijkheden die de Mexicaanse sector biedt door seminars en gesprekken met experts
  • Kennisdeling en mogelijk samenwerking met de Nederlandse bedrijven binnen de delegatie. Door de sectorbenadering komt u automatisch in contact met interessante bedrijven uit uw sector.
  • Ondersteuning bij de opvolging van uw contacten ná de missie.
  • Gratis promotie van uw bedrijf in Mexico vooraf en tijdens de missie

Meer informatie:
De link naar het voorlopige programma vindt u onder aan deze pagina. Uitgebreide informatie over Mexico treft u aan op www.agentschapnl.nl/mexico

Mocht u vragen hebben m.b.t. deelname of andere onderwerpen, neem dan gerust contact op met Mieke Flierhuis, T: 070 344 1504, M: mflierhuis@nchnl.nl
Of met Jan Willem van Bokhoven van ons hoofdkantoor in Rotterdam, telefoon: 010-478 07 60.