AANKONDIGING: Matchmakingreis Energiesector Mexico

Geachte lezer,
Via deze weg brengen wij u graag op de hoogte van de aanstaande matchmakingreis voor de Nederlandse energiesector naar Mexico.

Matchmakingreis Energiesector naar Mexico
Transfer Consultancy, in samenwerking met het NCH (Nederlands Centrum voor Handelsbevordering) en in opdracht van de EVD Agentschap NL, organiseert van 14 t/m 18 maart 2011 een matchmakingmissie voor de Nederlandse energiesector naar Mexico. De missie heeft tot doel u in enkele dagen inzicht te verschaffen over de Mexicaanse markt en haar kansen op het gebied van de energiesector. Bovendien biedt deze missie Nederlandse bedrijven de kans om in contact te komen met Mexicaanse instellingen/bedrijven die op zoek zijn naar toepassingen op het gebied van energie en besparingen.

Waarom Mexico?

Tot kort geleden was de Mexicaanse energiesector grotendeels in publieke handen. Door lage productiecapaciteit van elektriciteit, de verouderde infrastructuur en het gebrek aan investeringen om dit op korte termijn te verbeteren, wordt de Mexicaanse overheid gedwongen om de private sector te laten participeren. De markt is de laatste 5 jaar in toenemende mate geopend voor nationale en internationale energiespelers.

Wat kunt u verwachten?
Gezien de bovenstaande ontwikkelingen biedt Mexico interessante marktkansen voor Nederlandse ondernemers. Deze missie is zowel relevant voor Nederlandse bedrijven die reeds actief zijn in Mexico, als voor Nederlandse bedrijven die willen debuteren op de Mexicaanse markt. Tijdens de matchmakingreis komt u erachter waar de oplossingen van uw bedrijf relevant zijn en met welke partner u deze kansen kunt verzilveren. De missie in maart 2011 geeft u de unieke mogelijkheid kennis op te doen van de kansen voor uw bedrijf en komt u direct in contact met relevante Mexicaanse partijen die normaliter niet gemakkelijk toegangbaar zijn. De missie omvat:

  • Collectieve bezoeken aan private en publieke organisaties.
  • 6 tot 8 individuele afspraken op maat met voor u relevante Mexicaanse partijen die anders niet of moeilijk traceer- of bereikbaar zijn: agenten, producenten, inkopers van private- of publieke instellingen, samenwerkingspartners en/of opdrachtgevers.
  • Een bezoek aan Mexico Stad en Monterrey.
  • Inzicht in de mogelijkheden die de Mexicaanse sector biedt door seminars en gesprekken met experts
  • Kennisdeling en mogelijk samenwerking met de Nederlandse bedrijven binnen de delegatie. Door de sectorbenadering komt u automatisch in contact met interessante bedrijven uit uw sector.

Deelname en kosten
Kosten voor deelname aan de reis naar Mexico bedragen slechts € 500,00 (excl. BTW) per deelnemend bedrijf. De bijkomende individuele kosten, zoals reis- en verblijfkosten, lokaal transport en eventueel vertaaldiensten zijn voor eigen rekening. U ontvangt een attractief reisarrangement van een gerenommeerd reisbureau waar u op in kunt schrijven. U kunt zich tot 14 januari 2011 inschrijven voor de handelsmissie via de website van de EVD Agentschap NL:

Inschrijven matchmakingreis Energiesector Mexico

Na uw aanmelding nemen wij contact met u op. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Mevr. Mieke Flierhuis (mflierhuis@nchnl.nl of 070 344 1504) of Dhr. Jan Willem van Bokhoven op ons hoofdkantoor in Rotterdam (010 - 478 07 60).