Nederlandse bio food toeleveranciers welkom bij grote Franse retailers

03.11.2010 Auteur: TRANSFER LBC

Zondagmiddag 17 oktober 2010 ging de handelsmissie biologische voedingsmiddelen van start in Hotel Villa Modigliani te Parijs. Deze missie werd georganiseerd in opdracht van NL EVD Internationaal en in samenwerking met de Task Force Marktontwikkeling Biologische landbouw. Doel: de mogelijkheid bieden aan Nederlandse ondernemers om meer inzicht te verkrijgen in de Franse markt, potentiële afnemers en handelspartners te ontmoeten en tot slot bestaande handelsrelaties te intensifiëren. Enkele deelnemers ondervonden gedurende de reis naar Parijs reeds de invloed van de stakingen in het openbaar vervoer. Dit verschijnsel legde direct een aantal belangrijke culturele verschillen bloot. Maar na de hartelijke verwelkoming door Gerald Baal, algemeen directeur van TRANSFER, was iedereen dit weer snel vergeten. 

Tijdens de aftrap op zondagavond kwamen dhr Peter Niekus, Sector Specialist en dhr Peter Romar, Manager International Desk France van de Rabobank aan het woord. Zij verzorgden een presentatie over de diensten die Rabobank kan bieden bij het zakendoen in Frankrijk, zoals het niet-bestaande crediteuren krediet in Frankrijk. Met aandacht werd er gekeken naar de themakaarten die de goederenstromen aantoonden. Na de inspirerende presentaties werd er een hapje gegeten, waarna de individuele briefings plaatsvonden. Ook reikte TRANSFER de deelnemende bedrijven nog verscheidene praktische tips aan om succesvol te ondernemen op de Franse markt.

Om de staking zo veel mogelijk te omzeilen werden de deelnemers gevraagd extra vroeg klaar te staan. Zodoende begonnen zij fris en vol goede moed aan de eerste dag van de missie, die plaatsvond op Parc d’Expositions - Noord-Parijs, waar de tweejaarlijkse beurs SIAL van oudsher georganiseerd wordt.
De eerste collectieve afspraak was er meteen een van formaat. De Directeur Inkoop van de Casino Group gaf in een gereserveerde zaal op de SIAL een presentatie exclusief voor de deelnemers aan de handelsreis. Tijdens haar verhaal schonk zij onder meer aandacht aan het toegenomen belang van biologische voedingsmiddelen in het totale assortiment, het inkoopproces voor deze producten en de mogelijkheden die er liggen voor buitenlandse toeleveranciers uit naburige landen. Deze bijeenkomst was dan ook bijzonder succesvol, mede omdat de Nederlandse bedrijven in de gelegenheid werden gesteld om persoonlijk kennis te maken en hun eigen producten te introduceren. Gedurende de rest van de dag vond er een groot aantal individuele afspraken plaats, onder andere met grote namen als: Fleury Michon, ITM- les mousquetaires Intermarche en Pronatura. De deuren bij deze spelers blijven doorgaans gesloten voor Nederlandse toeleveranciers. De door TRANSFER geboden ingangen zijn voor de Nederlandse bedrijven dan ook van grote toegevoegde waarde.

Mw Natasja Mollink, Sales Manager Consument van Organic Flavour Company:
“We waren in het begin wat sceptisch, maar het team van TRANSFER Consultancy heeft dit volledig weg kunnen nemen. De gesprekken met 3 grote Franse retailers waren zeer zeker de moeite waard!”

Dhr Michel Jansen & Dhr Willem Versteeg, Oprichters van de KleinsteSoepFabriek:
“Ons productaanbod van innovatieve soepen is inmiddels uitgekristalliseerd waarmee ons bedrijf gereed is voor export. Door de inspanningen van TRANSFER hebben wij niet alleen een beter beeld gekregen van de marktmogelijkheden op de Franse markt, tevens hebben we zeer interessante ingangen verkregen bij winkelketens als Auchan, Biocoop, Casino, ITM-Intermarché. Hiermee heeft onze start op de Franse markt een flinke boost gekregen. We zullen zeker terugvallen op het enthousiaste team van TRANSFER in Parijs om ons te ondersteunen bij de verdere marktbewerking.”

Samen met de Nederlandse Ambassade te Parijs en het ministerie van LNV werd er aan het einde van de middag een cocktail georganiseerd op het Holland Paviljoen. Onder het genot van een glas champagne werd er informeel zaken gedaan. Om de eerste missiedag goed af te sluiten werd er aansluitend gedineerd op de Seine, waar de deelnemers op rondvaartboot Le Calife zichtbaar bijkwamen van een zeer enerverende dag, die mede door de massale stakingen een grote logistieke uitdaging betekende. Dit diner werd mede mogelijk gemaakt door de Rabobank.

Op dinsdag 19 oktober werd de gehele groep uitgenodigd om een vooraanstaand filiaal van Frankrijk’s grootste bioketen Biocoop te bezoeken. Deze winkel (een van de meest toonaangevende in Parijs en omgeving) wordt geleid door mw Chalom, een bevlogen dame die erg begaan is met de biologische levenswijze. Deze visie wil zij graag uitdragen richting haar klanten, en door haar enthousiasme en goede aanpak wordt zij door velen gezien als voorloper en trendsetter. Ook de Nederlandse deelnemers werden gegrepen door de gedrevenheid waarmee mw Chalom vertelde over het reilen en zeilen van de leidende biologische winkelketen, hun inkoopprocedures en markttendensen. Na het groepsbezoek verplaatsten alle deelnemers zich opnieuw naar de SIAL waar hen een middag met individuele afspraken wachtte. Ook nu werd weer voorzien in introducties bij grote retailers, o.a. Auchan en Système U toonden zich bijzonder geïnteresseerd in het Nederlandse aanbod. De dag werd afgesloten met een diner in het sfeervolle en typisch Franse ’La Closerie des Lilas’ waar bekenden als Edith Piaf, Jacques Brel en Mick Jagger de Nederlanders ooit voorgingen.

Na een gezellige en late dinsdagavond brak de laatste dag van de missie aan. Deze 3e dag stond volledig in het teken van de individuele matchmaking. De deelnemers werden deze dag wederom in contact gebracht met afnemers, distributeurs, agenten en producenten. Na de laatste afspraken keerden alle Nederlandse deelnemers voldaan huiswaarts.

Na een viertal dagen mag geconcludeerd worden dat deze missie inzicht heeft gegeven in de marktsituatie en –mogelijkheden en dat de opgedane contacten veel perspectief bieden. De gelegde contacten zullen direct en indirect tot orders en samenwerking leiden. Daarnaast geeft een belangrijk deel van de deelnemende bedrijven aan dat zij andere Nederlandse bio toeleveranciers zullen aanraden om in hun kielzog snel werk te maken van de veelbelovende Franse markt.

Wilt u in navolging van deze Nederlandse bedrijven ook in contact gebracht worden met de Franse retailketens? Neemt u dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.