Nederlandse delegatie positief over mogelijkheden Spaanse Delta sector

01.12.2010 Auteur: Transfer

Afgelopen zondag 21 november t/m donderdag 25 november organiseerden het Netherlands Water Partnership (NWP) en Transfer Consultancy een handelsmissie met betrekking tot de Spaanse Deltatechnologie sector. Het belangrijkste doel van deze missie was het verkrijgen van nieuwe handelscontacten en het versterken van reeds bestaande contacten. De missie gaf de unieke mogelijkheid de stand van zaken in de deltatechnologie sector in Spanje in de eerste persoon te ervaren middels gerichte individuele afspraken en collectieve bezoeken aan toonaangevende bedrijven en instellingen.

Eenmaal aangekomen in het Spaanse Barcelona, werden de Nederlandse deelnemers middels een uitgebreide presentatie ingelicht over de voorbereiding van Transfer, de deltatechnologie sector in Spanje, praktijkervaring (door Dhr. Wybrand van Ellen) en de planning van de handelsmissie.

De eerste missiedag, maandag 22 november, startte direct met een collectief bezoek aan de haven van Barcelona. De groep werd opgevangen door de directeur van de divisie infrastructuur Dhr. Ramón Griell, die vervolgens een presentatie gaf over de afgeronde- en nog uit te voeren projecten op het gebied van dijkbouw en baggeren. Vervolgens maakten we in een minibus, onder leiding van ingenieursbureau Copcisa een tour door de Barcelonese haven. 's Middags stond een werklunch in samenwerking met  de Generalitat de Catalunya en de handelsafdeling van het Consulaat- Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden op het programma.

Rond 16:00 uur heeft een deel van de groep een bezoek gebracht aan Adasa, een bedrijf dat diensten aanbiedt op het gebied van integraal watermanagement en waterkwaliteit. Algemeen directeur Dhr. Cardoner gaf een presentatie over de strategie van het bedrijf. Na afloop hadden de aanwezige deelnemers individuele gesprekken met Dhr. Cardoner en een aantal van zijn collega´s. Op andere locaties in Barcelona hadden de overige deelnemers individuele afspraken als onderdeel van het matchmaking programma.

De tweede missiedag begon met een collectief bezoek aan Litoral Consult, een consultancybureau gespecialiseerd in werkzaamheden gerelateerd aan de uitvoering van kustprojecten. Na een algemene presentatie was er voor alle deelnemers gelegenheid om op individuele basis kennis te maken met Litoral Consult. De rest van de dag stonden individuele bezoeken in en rondom Barcelona centraal.

Woensdag 24 november vertrok de hele delegatie in alle vroegte vanuit het hotel in Barcelona naar Sant Carles de la Ràpita, een klein dorpje in het zuiden van het Ebro Delta gebied in Tarragona. Na een voorspoedige reis kwam men rond 10.00 uur aan bij het agrarisch onderzoeksinstituut IRTA. Onder leiding van Dhr. Carles Ibàñez Martí kreeg de delegatie, die vervoerd werd per minibus, uitleg over de projecten waar aandacht wordt gegeven aan het verziltingsprobleem en de gevolgen van de stijgende zeespiegel op de natuur en landbouw in deze regio. Ook heeft de delegatie een baggerproject in uitvoering kunnen aanschouwen. Na een uitgebreid dankwoord namens het NWP vertrok men per minibus naar Zaragoza waar men om 18.00 uur te gast was bij het Ministerie van Milieu van Aragón. Tijdens de presentatie kregen de deelnemers een goed inzicht in de actuele thema´s die op het gebied van watermanagement spelen in Aragón.

Donderdag 25 november heeft het grootste gedeelte van de groep de Confederación Hidrográfica del Ebro (CHEBRO) bezocht. Dhr. Miguel A. García Vera gaf een zeer boeiende presentatie over het watermanagement langs de Ebro rivier en de handhaving en preventie tegen overstromingen. Tevens was er gelegenheid om in te gaan op baggerwerkzaamheden in de regio. Tijdens een laatste gezamenlijke lunch werd de missie geëvalueerd.

Na een aantal lange dagen werd geconcludeerd dat deze missie voor alle deelnemers zeer geslaagd was. Voor sommigen was het een eerste kennismaking met de Spaanse markt, voor anderen een succesvolle rentree met goede kansen in de nabije toekomst.

Klik voor een korte video over het bezoek aan de Ebrodelta.

Onderstaand enkele enthousiaste reacties van onze deelnemers:

Dhr. Wybrand van Ellen, consultant bij Aguaflow / Hydroconsult: "De Deltatechnologiemissie maakte de verwachtingen meer dan waar via een uitermate gevarieerd programma! We zijn al enige jaren actief in Spanje, maar Transfer heeft ons met partijen in contact gebracht die we zelf niet zo gemakkelijk hadden kunnen bereiken. De missie bracht de Spaanse watermarkt en haar cultuur helder in beeld. We hebben verschillende interessante contacten gelegd waaruit in de toekomst hopelijk concrete opdrachten zullen voortkomen.”

Dhr. Peter Suijker, Account Manager Sales IHC Parts & Services (onderdeel van IHC Merwede): "De consultants van Transfer verdiepen zich grondig in de deelnemende bedrijven en weten daardoor waar ze mee bezig zijn. Hoewel IHC Parts & Services reeds in Spanje vertegenwoordigd is, heeft deze handelsmissie bijgedragen aan een beter inzicht in de marktmogelijkheden in de Spaanse markt voor kleinschalige baggeroplossingen, services en onderdelen. Via het bezoekprogramma dat door Transfer is opgezet heb ik een beter beeld van de markt in Noord-Spanje gekregen en de mogelijke afnemers en partners persoonlijk ontmoet.

Dhr. Dolf van de Voort, project manager HHSK: "Dankzij deze missie keerde ik huiswaarts met een aantal interessante aanknopingspunten en reële mogelijkheden voor HHSK. Het gevarieerd aantal bezoeken aan overheidsinstanties en marktspelers heeft mij een goed inzicht gegeven in de ontwikkelingen in de Spaanse watermarkt met betrekking tot aanpak én uitvoering van infrastructurele én ICT projecten. Het was erg leerzaam te 'sparren' over resultaatgerichtheid, samenwerking en omgevingsgerichtheid met deze partijen. HHSK ziet mogelijkheden voor kostenreductie voor haarzelf en Spaanse instanties door intensieve samenwerking. Daarnaast zijn er waardevolle contacten gelegd voor kennisuitwisseling en, wellicht in de toekomst, (kleinschalige) nieuwe projecten!"

Interesse in de vele kansen in de Spaanse deltatechnologie sector voor uw organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een intakegesprek.