Handelsmissie Tuinbouwkolom Chili - 6 t/m 10 juni 2011

22.12.2010

Handelsmissie Tuinbouwkolom Chili
6 t/m 10 juni 2011

In opdracht van NL EVD Internationaal organiseert de Kamer van Koophandel Den Haag in samenwerking met TRANSFER Consultancy, het NCH, de Kamer van Koophandel Rotterdam en de Rabobank een handelsmissie naar Chili om Nederlandse leveranciers van technologie en dienstverleners actief in de tuinbouwsector in contact te brengen met Chileense afnemers en counterparts. NL EVD Internationaal financiert deze activiteit in het kader van het CPA-programma.


Matchmaking op AgroTech 2011
Deze missie geeft u de mogelijkheid inzicht te verkrijgen in de enorme kansen die Chili momenteel biedt. De missie omvat o.a.:

 • 6 tot 8 individuele afspraken op maat met voor u relevante Chileense partijen die anders niet of moeilijk traceer- of bereikbaar zijn (bijvoorbeeld hoogwaardige telers, agenten, distributeurs of andersoortige samenwerkingspartners).
 • Een deel van deze afspraken zal plaatsvinden tijdens een bezoek aan de gerenommeerde AgroTech beurs: tweejaarlijks komen hier de belangrijkste Chileense spelers bijeen.
 • Collectieve bezoeken aan hoogwaardige en kapitaalkrachtige Chileense telers, waar u kennismaakt met de voor u relevante personen.
 • Tenslotte wordt u meegenomen in diverse Chileense publicaties. U kunt hierbij denkan aan persberichten en de missiebrochure. Hierdoor wordt uw bedrijf breed onder de aandacht gebracht.


De internationale opmars van de Chileense tuinbouwsector

 • Chili is een politiek stabiele democratie en een economisch betrouwbare en aantrekkelijke groeimarkt. Ook de vooruitzichten zijn ondanks de aardbeving bijzonder gunstig. Chili voert een actieve handelspolitiek en focust daarbij op het afsluiten van vrijhandelsakkoorden. Sinds het sluiten van een VHA met de EU in 2002 is de onderlinge handel meer dan verdubbeld.
 • De Chileense overheid heeft een lange termijn prioritair beleid om Chili tot de top tien van voedselproducerende landen te laten behoren.
 • De populariteit van hoogwaardige teelt neemt toe omdat het belang van de Chileense tuinbouw voor de wereldhandel groeiende is, terwijl de internationale concurrentie tegelijkertijd stijgt. Om haar positie in de wereldhandel te kunnen consolideren en uit te bouwen, moeten nog wel een aantal productiviteit en ketenefficiency slagen worden gemaakt.
 • De uitdagingen voor de komende jaren liggen op de volgende vlakken: natuurlijke hulpbronnen (verbeterd gebruik van grond, water en productiemiddelen), technologisch (vergroten rendement en minimaliseren van post-harvest verliezen), economisch (investeringen en kapitaal) en logistiek (vergroten capaciteit en verbeteren hygiëne, traceerbaarheid en voedselveiligheid).
 • Door de afname van de rentabiliteit is innovatie meer dan noodzakelijk. Chileense bedrijven zijn druk doende om verbeteringen in de arbeidsefficiëntie door te voeren, geavanceerde en energiebesparende apparatuur aan te schaffen en om nieuwe soorten fruit en groenten te introduceren.
 • Er bestaan goede mogelijkheden voor de export van kassen. Er is een gebrek aan kennis onder de lokale installateurs en constructeurs. Bovendien kent Chili als langst gerekte land ter wereld een grote variëteit aan klimaten. Nederlandse toeleveranciers kunnen hier met hun wereldwijde ervaring optimaal op inspelen.
 • De verwachting is dat het moderniserings- en professionaliseringsproces als gevolg van de aardbeving in een stroomversnelling kan geraken, omdat de Chileense telers de huidige tekortkomingen/knelpunten aan den lijve hebben ondervonden. Deze versnelde omslag in het denken biedt o.a. kansen voor Nederlandse toeleveranciers van hoogwaardig uitgangsmateriaal, irrigatiesystemen en koeloplossingen.


Voorlopig programma
Het voorlopige programma treft u via deze link aan.

Deelnamekosten
De kosten voor deelname bedragen € 500,- (excl. BTW). Voor dit bedrag wordt voor u het hierboven genoemde programma georganiseerd, inclusief de matchmaking en lokale ondersteuning. De kosten voor reis en verblijf evenals eventuele overige kosten (bijvoorbeeld voor de huur van een auto of een tolk) zijn voor uw eigen rekening.

Digitaal aanmelden
U kunt zich aanmelden t/m 31 maart 2011. Aanmelden kan uitsluitend via de volgende website van NL EVD Internationaal. Deelname staat open voor alle Nederlandse bedrijven, echter bedrijven uit genoemde kansrijke sectoren krijgen voorrang. Maximaal kunnen 12 bedrijven deelnemen. De ervaring leert dat deze missies doorgaans snel vol geraken, dus wacht u vooral niet te lang met inschrijven! Na inschrijving zal contact met u op worden genomen voor een individueel intakegesprek.

Algemene informatie
Voor meer informatie over deze handelsmissie kunt u contact opnemen met Mw Paulien Dirkzwager, van de KvK Den Haag, tel. 088 - 588 80 30, e-mail: paulien.dirkzwager@kvk.nl.  
Tevens kunt u contact opnemen met Dhr Jan Willem van Bokhoven op ons hoofdkantoor, Tel. 010 - 478 07 60.