Inkomende aquacultuurmissie Spanje-Portugal succesvol

15.02.2011

De laatste week van januari zag een succesvolle handelsmissie uit Spanje en Portugal naar Nederland. Een groep bedrijven en overheidsinstanties uit de aquacultuursector bezocht bijna 20 bedrijven en op twee locaties in Nederland vonden matchmakegesprekken plaats met nog eens 20 bedrijven. Tijdens de missie lag het zwaartepunt van de bezoeken in Zeeland, maar tevens is Brabant (claresse-kweek) en Noord-Holland (algenkweek) bezocht. De deelnemers waren zeer onder de indruk van de professionaliteit van de bedrijven en de openheid waarmee ze hun technologie lieten zien. Dat zelfvertrouwen mist vaak bij Iberische bedrijven die in het algemeen geslotener werken. Er zijn diverse interessante commerciële banden gelegd en een aantal deelnemers heeft aangegeven te willen investeren in Nederlandse oplossingen. Het mechanisme van een Inkomende Missie wordt steeds vaker ingezet om handelspromotie toe te passen. Het in de praktijk laten zien van technologische oplossingen en innovatieve werkmethoden is immers een goede manier om potentiële kopers over de streep te trekken. Dit project werd georganiseerd door Transfer Consultancy en NCH en financieel ondersteund door NL EVD Internationaal.

Een bijzonder interessant bezoek wordt in dit artikel speciaal toegelicht. Het betrof een grootschalig experiment van Prins & Dingemanse, een van Noord-Europa's grootste mosselproducenten, waarbij onderzoek wordt gedaan naar de teelt van mosselen(Mytilus Edulis) in tanks op het land. Ronald de Vos, aquacultuur manager van P&D geeft aan dat de aantrekkingskracht van het project niet alleen het innovatieve type landbouw-systeem betreft, maar dat recirculatie van het water de afhankelijkheid van geschikte locaties op zee verminderd. Tevens wordt de mogelijkheid geopend om te experimenteren met verschillende smaken schelpdieren door het gebruiken van diverse type microalgae. Tot slot kunnen problemen met biotoxines in een gecontroleerd systeem veel makkelijker voorkomen worden. In de 8 vijvers worden dit jaar duizend ton schelpdieren gekweekt.

Dit private initiatief, in samenwerking met Roem van Yerseke, onderzoekt het verbeteren van de winstgevendheid van de landbouw in landvijvers, onder meer door het veel sneller kunnen kweken van schelpdieren. De Vos: "In de natuur en met het traditionele teeltsysteem in Nederland op de zeebodem doen mosselen er tot 3 jaar over om de juiste grootte te krijgen. Met ons systeem mikken we op één jaar".

De Vos geeft tevens aan dat er veel onderzoek over dit onderwerp is gedaan, maar heel weinig in de praktijk. Deze pilot plant laat zien dat het kan. De Vos: "Zodra de technologie is ontwikkeld kunnen we het doorverkopen aan andere geïnteresseerde bedrijven. Het is een totaal nieuw concept waarvoor we reeds veel informatie-aanvragen krijgen. Bovendien zijn we veel kennis aan het verwerven over de kwaliteit van het water en de methode hoe de schelpdieren reageren in deze etappe. Deze informatie is ook handig voor ons verwerkingsbedrijf, het laat ons toe ze in het water te houden onder de beste omstandigheden".

De Vos vervolgt: "Voor ons is het ook een vorm van zoeken naar strategieën voor de toekomst waarin de milieudruk die voortvloeit uit beperkingen op offshore mosselcultuur, -denk aan het verbod op kokkelvangst in de Noordzee, de beperking van het vangen van mosselzaad- alleen maar zal toenemen. Daarom geloven we dat het een goed alternatief is. We zijn nu een jaar bezig met het onderzoek, en er zal nog veel ontwikkeld moeten worden. Gezien de ervaringen tot nu toe denken we dit 'gewas' binnen 5 jaar winstgevend te hebben."