Nederlandse ambassade in Madrid wijst op kansen Nederlandse agrologistieke sector in Spanje

14.02.2011 Auteur: Transfer op basis van nieuwsbericht Nederlandse Ambassade in Madrid

Madrid, februari 2011

Geachte heer/mevrouw,

Van 6 t/m 9 juni 2011 organiseert consultancybureau Transfer i.o.v. Agentschap NL (Ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) en i.s.m. het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH) en het Platform Agrologistiek een handelsmissie voor de agrologistieke sector naar Barcelona, Madrid en Almería. Naar aanleiding van de komst van deze missie, verstrekken wij van de economische afdeling van de Nederlandse Ambassade in Madrid u actuele informatie om inzicht te geven in ontwikkelingen in de agrologistieke sector in Spanje.

Markt
In 2010 is in Spanje de huishoudelijke consumptie met 2,3% gedaald t.o.v. 2009, in de horeca met 4,3% en in instellingen (bedrijfskantines, ziekenhuizen, etc.) ook met 4,3%. In absolute cijfers betreft het een daling van 90,6 miljard euro naar 88 miljard euro. Daarentegen is de export van voedingsmiddelen en dranken vanuit Spanje in 2010 met 12,1% toegenomen.
De toeristensector in Spanje, een belangrijke consumentengroep binnen de voedingsmiddelenbranche, vertegenwoordigt 10,3% van het BBP en heeft goede groeiperspectieven voor 2011.

Volgens de Federatie van Distributiebedrijven van Voedingsmiddelen en Dranken (Fedishoreca) zijn er zo'n 300.000 horecaverkooppunten in Spanje. Het verkoopkanaal wordt gekenmerkt door een grote concentratie in Madrid, Barcelona en de oostkust, tegenover een grote spreiding in overige delen van het land.

De markt in grootstedelijke gebieden raakt verzadigd en ondervindt hevige concurrentie. Echter, deze situatie is anders in middelgrote en kleine steden en dorpen. Daar is een aanzienlijke groei van de detailhandel omdat het aantal inwoners onder de limiet zit voor het mogen opzetten van een winkelcentrum. In Spanje zijn meer dan 1.000 gemeentelijke markten, die gezamenlijk 80.000 verkooppunten hebben. Thans worden deze markten gerenoveerd en gemoderniseerd als onderdeel van het "Programa de Remodelación de Mercados Municipales Minoristas". Zij zijn verantwoordelijk voor 40% van de totale consumptie van verse voedingsmiddelen.

Innovatie
Innovatie is, juist in crisistijd, het sleutelwoord, zowel voor de producten als zodanig als de productieprocessen. Het reduceren van kosten is noodzakelijk. Hoe kunnen dezelfde producten tegen een lagere kostprijs worden geproduceerd teneinde de verkoopprijs naar beneden bij te kunnen stellen? O.a. het winnen van opslagruimte voor transport is hierbij essentieel. Hierbij speelt ook de verpakking van de producten een belangrijke rol. Daarnaast kunnen software oplossingen die specifieke productie-, logistieke- en onderhoudsprocessen automatiseren, een uitkomst bieden.

Praktijk
De aanpak van één van de belangrijkste supermarktketens in Spanje, Mercadona, t.a.v. de crisis en de BTW-verhoging die de overheid m.i.v. juli vorig jaar doorvoerde, blijkt succesvol. In het laatste decennium hebben fabrikanten van Mercadona 2,6 miljard euro in infrastructuur en nieuwe installaties geïnvesteerd (zie artikel http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Mercadona-propicia-inversion-2600-millones-decada/20110214cdscdiemp_4/). In 2009 wist het bedrijf 1,5 miljard euro aan kosten te besparen. Vanwege de aanhoudende crisis en lagere consumptie van consumenten werden ook in 2010 kostenbesparende oplossingen geïmplementeerd en heeft de distributieketen de BTW-verhoging weten te absorberen zonder deze door te hoeven berekenen aan de klant. Tegelijkertijd zal de prijzenoorlog tussen de distributiebedrijven voortzetten, wat innovatieve en kostenreducerende oplossingen, in welke schakel van ook in de keten, afdwingt.
In 2012 zal het concern een vestiging openen in een van de duurste winkelcentra van Madrid. 

Wij hopen u met deze informatie een indruk te geven van huidige ontwikkelingen en uitdagingen waar de sector in Spanje voor staat.

Meer informatie over de handelsmissie kunt u raadplegen via:
http://www.holanda.es/nl/evenementen/handelsmissie-agrologistiek

Met vriendelijke groet,

Mariska Schaap
Handelsmedewerker
Nederlandse Ambassade in Madrid
Tel: (+34) 913 537 524
Fax: (+34) 913 537 569
email: mariska.schaap@minbuza.nl
web: www.handelmetspanje.com