Nieuwe datum handelsmissie Mexico milieutechnologie en duurzame energie

09.04.2011

 

Collectieve handelsreis MEXICO:
Duurzame energie en Milieusector - oktober 2011

Ter ondersteuning en promotie van de Nederlandse sector organiseren het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH), de Vereniging van Leveranciers van Milieutechnologie (VLM), en TRANSFER Latin Business Consultancy van 24 t/m 28 oktober 2011 een handelsmissie naar Mexico. Het doel van de missie is om Nederlandse bedrijven die milieu- en energietechnologieën ontwikkelen, in contact te brengen met geïnteresseerde Mexicaanse counterparts middels collectieve bezoeken en individuele matchmaking.
 

Bent u actief in de milieu- en/of energiesector en op zoek naar partners, opdrachtgevers of nieuwe markten? Wilt u uw bestaande activiteiten in Mexico versterken door nieuwe relaties aan te gaan met Mexicaanse partners en opdrachtgevers op het gebied van milieutechnologie, energie en besparingen? Schrijft u zich dan nu in voor deze uitgaande missie naar Mexico! 

Deze missie wordt georganiseerd in opdracht van NL EVD Internationaal, Agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, welke deze missie financiert in het kader van het Collectieve Promotionele Activiteiten (CPA) programma. U wordt direct in contact gebracht met mogelijke zakenpartners, opdrachtgevers en afnemers die voor u relevant zijn. Levert uw bedrijf technologie voor de volgende segmenten dan is deze missie speciaal geschikt voor u:

 • De sterk opkomende renewable energy sector (wind, solar, biogas, geothermisch, biomassa en hydro energie)
 • Elektriciteitssector (zelfvoorziening, cogeneratie, individuele energieproductie, export en import voor zelfconsumptie)
 • Innovatieve duurzame milieutechnologieën / producten / methodes
 • Bodem- Water- en lucht zuiveringsinstallaties (management van afvalwater)
 • Duurzame afvalverwerking
 • En andere producten of diensten die bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van bodem, water en lucht.

Waarom Mexico?
Tot kort geleden was de Mexicaanse energiesector grotendeels in publieke handen. Door de lage productiecapaciteit van elektriciteit, de verouderde infrastructuur en het gebrek aan investeringen om dit op korte termijn te verbeteren, wordt de Mexicaanse overheid gedwongen om de private sector te laten participeren. De markt is de laatste 5 jaar in toenemende mate geopend voor nationale en internationale energiespelers. Ook de milieusector biedt volop kansen voor de internationale spelers die kennis en technologieën kunnen aanbieden in Mexico. De zorg om het milieu is tijdens de modernisering van de industriële basissectoren voorheen in Mexico namelijk nooit erg prominent aanwezig geweest. Dit is echter sterk aan het veranderen door nieuwe wetgeving. Mexicaanse bedrijven zijn met name op zoek naar Cleantech oplossingen (waterzuivering, verbeteren van productieprocessen bijvoorbeeld door het inzetten van kosteneffectieve milieutechnologie). Daarnaast bestaat steeds meer behoefte aan het lokaal kunnen produceren van (duurzame) energie om minder afhankelijk te zijn van het (dure) nationale netwerk. Vele Mexicaanse steden en gemeentes zoeken naar integrale oplossingen om niet alleen milieuproblemen rondom vuilnisbelten aan te pakken, maar dit te combineren met methaan-afvangtechnologie en elektriciteitsgeneratie. De Nederlandse Ambassade te Mexico-Stad heeft de energie- en milieusector dan ook aangemerkt als interessante en kansrijke markten voor Nederlandse toeleveranciers.

Kortom: er liggen vele kansen voor Nederlandse ondernemers in de Mexicaanse milieu- en duurzame energiesector. Echter, ook het buitenland is zich bewust van het groeiend potentieel in Mexico en de markt is complex. Het is dan ook van belang om zich nu te oriënteren op de juiste zakelijke partners, aangezien Mexico na de financiële crisis in 2008-2009 weer sterk aan het terugkomen is op economisch vlak. Deze handelsmissie helpt u op een effectieve wijze ingangen te krijgen voor succesvolle toetreding op de Mexicaanse markt!

Klik voor het voorlopige bezoekprogramma Mexico.
U kunt zich hier inschrijven. 

Deelnamekosten aan deze missie bedragen slechts €500,- (exclusief BTW) per bedrijf. De bijkomende individuele kosten, zoals reis- en verblijfkosten, individueel transport en tolken, zijn voor eigen rekening. Voor uw deelnamebijdrage krijgt u:

 • Individuele afspraken met voor u relevante Mexicaanse partijen (bijvoorbeeld agenten, producenten, inkopers van private- of publieke instellingen, samenwerkingspartners en/of opdrachtgevers);
 • Collectieve bezoeken aan private en publieke organisaties in Mexico Stad en Aguascalientes en optioneel Monterrey.
 • Inzicht in de mogelijkheden die de Mexicaanse sector biedt door seminars en gesprekken met experts.
 • Kennisdeling en mogelijk samenwerking met de Nederlandse bedrijven binnen de delegatie. Door de sectorbenadering komt u automatisch in contact met interessante bedrijven uit uw sector.
 • Ondersteuning bij de opvolging van uw contacten ná de missie.
 • Gratis promotie van uw bedrijf in Mexico vooraf en tijdens de missie.

Voor meer informatie, klik svp hier.